จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (อกแตกตาย)

วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม  2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง (อกแตกตาย)

9

“ขอความรู้เพิ่มเติมนะคะ ทำไม? กรรมการสรรหาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง อธก. และรักษาการ อธก.จึงมีความผิดตาม ม.152 คะ” เป็นคำถามของคุณ Piggypink Pinmanee เพื่อน fc

ซึ่งผู้สันทัดกรณี ฝ่ายกฏหมายของทีมงานเรา ก็ตอบมาทันทีครับว่า  “ขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัย แต่งตั้งกรรมการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเหนิดไฟฟ้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย  มีบริษัทมาเสนอราคา 3 ราย บังเอิญว่ากรรมการคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหนึ่งที่เข้ามาเสนอราคาด้วยและผลการประกวดราคาปรากฏว่าบริษัทที่กรรมการคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนเป็นชนะการประกวดราคาในครั้งนี้

แสดงว่ากรรมการประกวดราคาได้รับประโยชน์จากการประกวดราคาในครั้งนี้ แต่มีข้อที่จะพิจารณาเป็น 2 กรณีคือ

1.เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าของบริษัทที่มีกรรมการเป็นหุ้นส่วนชนะการประกวดราคา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ทีโออาร์ ราคาที่เสนอต่ำสุดและไม่เกินราคากลาง มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการที่เคยสั่งซื้อรับรองเรื่องการบริการหลังขาย และได้คะแนนสูงสุดถึงแม้กรรมการคนนั้นจะถือหุ้นในบริษัทก็ไม่ถือว่า กรรมการคนนั้นมีความผิดตามมาตรา152 เพราะทางราชการได้ประโยชน์มากกว่ารายอื่น

2.เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าของบริษัทที่มีกรรมการเป็นหุ้นส่วนชนะการประกวดราคาทั้งๆมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม ทีโออาร์ ราคาที่เสนอก็สูงกว่าบริษัทอื่นและสูงกว่าราคากลาง ไม่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการเรื่องการบริการหลังขาย ได้คะแนนต่ำกว่าบริษัทอื่นแต่กรรมการคนนั้นพยายาม  ล็อบบี้กรรมการคนอื่นเพื่อให้คะแนน ของบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วน มีคะแนนเท่ากับบริษัทที่มีคุณสมบัติดีกว่าและเสนอราคาต่ำกว่า จนในที่สุดบริษัทที่ตนเองเป็นหุ้นส่วนก็ชนะการประกวดราคาก็ถือว่ากรรมการคนนั้น มีความผิดตามมาตรา 157 และมาตรา152 เพราะทางราชการได้ประโยชน์น้อยกว่ารายอื่น

ดังนั้น การสรรหาอธิการบดี น่าจะเทียบเคียงได้กับกรณี ที่ 2 รองอธิการก็ต้องรับโทษตาม มาตรา 152 ซึ่งมีกำหนดโทษสูงสุด ส่วนกรรมการคนอื่นก็จะมีความผิดตามมาตรา 157

สำหรับรักษาการอธิการบดี ที่แต่งตั้งกรรมการสรรหาเป็นรองอธิการก็จะมีความผิดในฐานผู้สนับสนุนต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของมาตรา 152

ส่วนผม อยากจะบอกให้ว่า “ตอนที่ผมสอบเข้ารับราชการเป็นครูได้ แม่ผมดีใจมาก และสั่งนักสั่งหนาว่า ลูกต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อย่าได้ทุจริตไปมีนอกมีในกับใตรเป็นอันขาด เพราะถ้าลูกกระทำการทุจริต ถูกจับได้หรือถูกไล่ออก แม่คงอกแตกตายอย่างแน่นอน และผมก็สามารถปฏิบัติตามคำของแม่ได้สำเร็จ ฉะนั้น  “อย่าเสี่ยงนะครับ เดี๋ยวแม่จะอกแตกตาย”  คุกตะราง มีจริงนะจะบอกให้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *