จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง

วันพฤหัสบดีที่  1 กรกฏาคม  2564

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่กำแพง

1

กรณีการสรรหาตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีลักษณะที่ไม่ชอบมาพากล เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยรวมตัวกันออกมาประท้วง ด้วยการแสดงอารยะขัดขืน และขอให้นายกสภาฯตอบข้อสงสัย ซึ่งก็ตอบไม่ได้ เพราะการลงคะแนนเสียงเป็นเอกสิทธิ์ของกรรมการสภาแต่ละคน  จึงพูดแบบขอทาง “จะไปปรึกษากรรมการสภาดู”

จากประสบการณ์  ผมไม่อยากพูดให้ท้อ “ริบหรี่มาก”  ไม่เชื่อคอยดู  ฉะนั้นให้ระวัง  สภาฯจะหักดิบส่งชื่อ รษก. เพื่อขอโปรดเกล้าฯ ถ้าไม่เชื่อลองไปดูคำสั่งแต่งตั้ง รษก. ซิครับ  เขาวางกับดักไว้หมดแล้ว “ทั้งนี้ตั้งแต่……เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง” ทำแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ไม่มีผิด ที่นี้ก็สู้กันยาวละครับ  8 ปี ยังไม่จบ ฟ้องกันเละ ท่านรู้ไหมว่า นางแต้มนั้นรักษาการมา 4 ปีแล้ว  ฉะนั้น จะต้องทำให้มากกว่านี้  เอาใจช่วยครับ.

และวันนี้ผู้สันทัดกรณีได้นำเสนอตัวอย่างคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อสภาฯได้พิจารณาดังนี้ “ก่อนที่นายกสภาและกรรมการสภา จะตัดสินใจอย่างไร ขอให้อ่านข่าวนี้ เป็นกรณีศึกษาก่อน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อท.5.:/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 24/2563 ระหว่าง นายมีศิลป์ ชินภักดี โจทก์ อดีต ผอ.โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม กับนายกิตติ บุญเชิด จำเลย อดีตผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) กับพวก รวม 14 คน จำเลยปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินศักยภาพผู้ขอย้าย กรรมการกลั่นกรองการย้าย และ อ.ก.ค.ศ. สพม.25 ขอนแก่น โดยมิชอบ

คำฟ้องโดยสรุประบุว่า จำเลยและพวกใช้อำนาจในการประเมินการแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) โดยได้นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ซึ่งมีคุณสมบัติด้อยกว่านายมีศิลป์ในขณะนั้นให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โจทก์จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาดังนี้

1.จำคุก 1 ปี 6 เดือน นายกิตติ บุญเชิด นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายวีระเดช ชาตา นายบัลลังก์ อรรณนพพร นายสุรินทร์ หลัาหา นายลิขิต เพชรผล ว่าที่ เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ และ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม

2.จำคุก 1 ปี นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา นายภูวตล หมื่นสีพรหม นายสุนันท์ คำจันทร์ นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย และนายมาโนช ฝั้นฉิม โดยไม่รอลงอาญา ส่วน นายยุทธศาสตร์ กงเพชร พิพากษายืนยกฟ้อง

ที่น่าสนใจก็คือการประเมินคะแนนของคณะกรรมกลั่นกรองฯก่อนเสนอ ให้อก.คศ.สพม.เขตฯเลือกคล้ายๆกับการประเมินคะแนนของกรรมการสรรหาอธิการบดีก่อนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเลือกอธิการบดี

“คุกไม่ใช่สุ่มที่ไปไล่ครอบคนเข้าคุก มีแต่คนเท่านั้นที่เดินเข้าคุก ถ้าหากไม่รู้จักคำว่าถอย”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *