จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (เดียรัจฉาน)

วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2565

จิปาถะ เรื่องสั้น เหตุเกิดที่สารขัณฑ์ (เดียรัจฉาน)

29

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

“พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า คนดี จะต้องมีเครื่องหมาย 2 ประการ คือ กตัญญู แปลว่า รู้คุณ และกตเวที แปลว่า ตอบแทนคุณ” https://www.sila5.com/blog/blog/detail/var/34v284w2v2 ฉะนั้น ถ้าเราต้องการเป็นคนดี ใครที่มีบุญคุณกับเรา ต้องไม่ลืม เมื่อมีโอกาสจะต้องทดแทนบุญคุณให้ได้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นความงดงาม แต่การตอบแทนบุญคุณที่ท่านส่งเดช แห่งสารขัณฑ์ ตอบแทนบุญคุณนางแต้ม ด้วยการรับมอบหมายให้ทำร้ายครอบครัวคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนนั้น ไม่ใช่ ความกตัญญูกตเวที แต่มันเป็นความเลวระยำของนางแต้ม และไอ้บ้าส่งเดชต่างหาก

เรื่องนี้ ผศ.ดร.La Ph. บอกว่า “การได้รับมอบหมายไปศาลแทนหรือทำหน้าที่เป็นทนายหน้าหอเพื่อให้ร้ายและทำร้ายผู้อื่นแทนนายทาส เพียงเพื่อได้ตำแหน่งหรืออามิสสินจ้างเล็กๆน้อยๆ เมื่อเทียบกับ “ความเป็นครูและความเป็นมนุษย์” นั้นต่างกันไกล จึงน่าเสียใจแทนคนในครอบครัวของคนๆนั้นจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่าคนที่มีครอบครัวเช่นเดียวกับอีกหลายๆครอบครัวที่ถูกนายทาสสั่งให้มาทำร้ายจะคิดไม่เป็น ยกเว้นคนๆนั้นจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวแล้ว เพราะคำว่า “มนุษย์” นั้นแปลว่า ผู้มีใจสูง คือสูงด้วยคุณธรรม มีเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทั้งเป็นผู้รู้จักเหตุที่สมควรและไม่สมควร เป็นผู้รู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ และอะไรเป็นกุศล อะไรไม่เป็นกุศล ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดียรัจฉาน”

“นั่นนะซิ หน้าเหมือนเดียรัจฉานเปี๊ยบ ดำปี๋เลย”

และเรื่องนี้ ผศ.ดร.ชลิดา ภัทรศรีจิรากุล เสริมว่า “จริงค่ะ”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *