จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ  (หมาหงอย)

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีแสบ  (หมาหงอย)

14

หากพิจาณาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง หญิงผู้กล้า ของนางแต้ม ตัวละครของผม หรืออธิการบดี มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จะเห็นได้ชัดว่า นางแต้มมีเจตนา จะไล่หญิงผู้กล้าให้ออกจากราชการให้ได้ ตามลักษณะอาฆาตแค้นของคนพาล คือ ถ้ากูติดคุก อย่างน้อยมึงก็ต้องออกจากราชการไปด้วย   แต่จะทำได้หรือไม่ มาฟังผู้สันทัดกรณี ครับผม

“พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

(1) เป็นคู่กรณีเอง

(2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี

(3) เป็นญาติของคู่กรณีคือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง

หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น

(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี

(5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

(6) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เรื่องนี้ผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  อย่าได้กังวลเพราะถือว่านางแต้มมีเจตนากลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งดำเนินการดังนี้

1.มีหนังสือร้องทุกข์ไปที่ ปลัด อว.เพื่อคัดค้านคำสั่งแต่งตั้ง กรรมการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากขัดกับ มาตรา 13 (1)

2.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ร้องไปที่ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ศาลถอนประกันเนื่องจากจำเลยมายุ่งเหยิงกับพยานและโจทก์

3.ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพี่อดำเนินคดีกับนางแต้มและกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 172 แห่ง พรบ.ว่าด้วยการปราบปรามและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561

4.มีหนังสือร้องเรียนไปที่ต้นสังกัดของกรรมการทุกคนเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยทุกคน

ทำแค่นี้ รับรองว่านางแต้ม และกรรมการสอบสวนทางวินัยทุกคน ที่อยากดัง ก็จะหายซ่า กลายเป็น“หมาหงอย” ขึ้นมาทันที

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *