จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (รอครับ)

วันจันทร์ที่ 28  มิถุนายน  2564 

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (รอครับ)

28

วันนี้วันจันทร์ที่ 28  มิถุนายน  2564  เป็นวันที่จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เป็นวันที่เราชาวสารขัณฑ์จะได้รู้กันว่า  เราจะเดินไปทางไหน จะเป็นวันที่ฟ้าเปิดเจิดจ้าสว่างไสว เพื่อสรรพสิ่งทั้งหลายจะได้ดำเนินไปตามทำนองครองธรรมของมัน  เป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเริ่มต้นใหม่  ปีที่ 50 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ หรือว่าจะย่ำอยู่กับที่และถอยหลังกลับเข้าไปยังเงาทมิฬที่มืดมิดไปกว่าเดิม ก็ต้องรอดูกันครับ ว่าสภาจะพิจารณาปัญหานี้อย่างไร

ดังนั้น ระหว่างที่รอ และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้คิด เรามาร้องเพลงง When You Believe  กันเถอะ

“หลายคืนที่เราสวดภาวนา  ไม่มีหลักฐานว่าใครได้ยิน

เพลงแห่งความหวังในหัวใจเรา  เราแทบไม่เข้าใจ 

บัดนี้เราไม่เกรงกลัว  แม้รู้ว่ามีหลายสิ่งที่ต้องกลัว 

เราเคลื่อนภูเขามานานก่อนที่เราจะรู้ว่าเราทำได้ 

อาจมีปาฏิหาริย์เมื่อเจ้าเชื่อมั่น  แม้ความหวังจะเปราะบาง มันก็ยากที่จะดับสูญ  

ใครจะรู้ว่าปาฏิหาริย์ใดที่เจ้าทำได้  เมื่อเจ้าเชื่อมั่น เจ้าจะทำได้ 

ในช่วงเวลาแห่งความกลัวนี้ เมื่อคำภาวนามันสูญเปล่า

ความหวังเหมือนนกหน้าร้อนที่บินอย่างเร็วเกินไป  

แต่ข้ายังยืนอยู่ตรงนี้ ข้ายืนอยู่ตรงนี้ หัวใจเต็มเปี่ยมมิอาจอธิบาย

ค้นหาศรัทธา และเอื้อนเอ่ยคำที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เอ่ย  

มันจะมีปาฏิหาริย์ เมื่อเจ้าเชื่อมั่น”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *