จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (คุกรออยู่)

วันจันทร์ที่ 6  กันยายน  พ.ศ. 2564

จิปาถะ เรื่องสั้น อีเถื่อน (คุกรออยู่)

6

กรณี ศาลฎีกาจังหวัดอุดรธานี พิพากษาให้จำคุก ประธาน อ.ก.ค.ศ. โดยไม่รอการลงโทษ เป็นกรณีตัวอย่างที่ป่าวประกาศให้นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยทั้งหลายได้รู้ว่า ประตูคุกมารอท่านอยู่ที่หน้าบ้านแล้ว ระวังตัวให้ดี ไม่เชื่อก็ลองมาฟังความคิดเห็นของ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ดูซิครับ

เรื่องที่จังหวัดอุดรฯนี้ สาเหตุเกิดจากการย้ายผู้บริหารที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นธรรม  ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำคุก อกคศ. เขตพื้นที่ทั้งคณะ โดยส่วนหนึ่งศาลรอการลงโทษแต่….

– ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุก ประธาน อกคศ โดยไม่รอการลงโทษ เพราะศาลเห็นว่าประธานมีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการประชุมมิให้มีการปฏิบัติโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ผลคือต้องติดคุกจริง

– ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำคุก คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายโดยไม่รอการลงโทษ เพราะศาลเห็นว่าเป็นตัวการสำคัญ ผลคือต้องติดคุกจริง

 เรื่องนี้เป็นอุทธาหรณ์สำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารว่า  ถ้าเห็นแก่พวก เห็นแก่เงิน…. คุกรออยู่

ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานไว้โดยไม่รอการลงโทษ

สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในการพิจารณาย้ายคือการกดคะแนนวิสัยทัศน์ /กดคะแนนบทความการเขียนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ของผู้ขอย้ายที่มีคะแนนผลงานสูงและมีความอาวุโส ไม่ใช่พวกของตัว แต่ปล่อยคะแนนคนของตัวเองหรือคนที่ตัวเองรับเงินไว้ ซึ่งมีคะแนนผลงานต่ำ อาวุโสน้อย ให้สูงโด่ง เรื่องแบบนี้ถ้าชี้แจงศาลไม่ได้ …คุกแบบไม่รอการลงโทษ

ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ ผมเสนอแนะให้ฟ้องทั้งศาลปกครองและศาลทุจริตฯเพื่อความขาวสะอาดของวงการศึกษาที่จะได้โอ้อวดชาวบ้านได้และสามา รถไปสอนเด็กๆได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “โตขึ้นอย่าโกงนะ”

ความเห็นของ ดร.รัชชัยย์  ทำให้ผมตกใจแทนท่านสมโม นายกสภามาหวิทยาลัยและ คุณพวกมาก กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงมณีจริงๆ ท่านอาจไม่ได้เป็นรองบริหารนะ เพราะคุกรออยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *