จิปาถะ ภาคข่าว

 วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 (กรอบเช้า)

จิปาถะ ภาคข่าว

29

วันนี้ผู้สันทัดกรณี นำเสนอข่าวดีมากๆ ที่สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาคมชาว มหาวิทยาลัยกำแพงมณี ที่เงียบเหงาไป ให้กลับมามีความหวังและรื่นเริงเบิกบานใจได้อีกครั้ง เมื่อ

“ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีมติแต่งตั้ง ดร.สาคร สร้อยสังวาล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันนี้ 28 ก.ย.2564 ศาลปกครองพิษณุโลกได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ฟ้องสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรณีการสรรหาอธิการบดีที่มีกรรมการสภาฯบางคน มีพฤติกรรมไม่เป็นกลาง และบัตรเลือกตั้งอธิการฯในรอบที่ 4 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบได้

ซึ่งศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่มีมติแต่งตั้ง ดร.สาคร สร้อยสังวาล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไปแล้ว  ซึ่งต่อมาสภามหาวิทยาลัยฯได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

วันนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีมติแต่งตั้ง ดร.สาคร สร้อยสังวาล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเช่นเดียวกันกับศาลปกครองพิษณุโลก

ตลอดเวลากว่า 9 ปีแห่งการรอคอยความยุติธรรม มันยาวนานจนความยุติธรรมที่ได้รับในวันนี้ไม่แตกต่างกับความอยุติธรรมที่เคยได้รับมา ตามคำเปรียบเปรยว่า

 ” ความยุติธรรมที่ล่าช้า  คือความอยุติธรรม “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *