จิปาถะ บทความ

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จิปาถะ  บทความ

ผมขอนำบทความที่น่าสนใจ ของผู้สันทัดกรณี ดังนี้ครับ

ขอคารวะอาจารย์ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท่านที่ลุกขึ้นมาประท้วงความไม่ชอบธรรมในการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้  การได้รับการยอมรับจากประชาคมคือสิ่งสำคัญ หากอธิการบดีที่ได้รับเลือกมาไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการยอมรับจากส่วนน้อยของประชาคม จะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน จะออกนโยบายอะไรก็จะไม่ได้รับการยอมรับ และจะมีผู้ออกมาต่อต้าน  จะก่อให้เกิดปัญหาเป็นดินพอกหางหมูในที่สุดหางหมูก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวหางก็จะขาด

 ดังนั้น นายกสภาและกรรมการสภา ควรจะกลับมาพิจารณาทบทวนมติการสรรหาอธิการเสียใหม่ หากท่านยังคิดว่าท่านมาเป็นกรรมการเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยพัฒนาเจริญก้าวหน้า เว้นแต่ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นเพียงตลกที่เล่นตามคาเฟ่ ที่มาประชุมเพื่อรับเบี้ยประชุม และยกมือตามคำสั่งของผู้จัดการคาเฟ่โดยไม่คำนึงถึงผู้ที่นั่งชมก็ขอให้ดันทุรังให้สุดๆไปเลย หรือท่านอยากทำลายเกียรติยศของท่านที่เคยสร้างคุณงามความดีมาตลอดชีวิตแค่ท่านหลงในอำนาจว่ามีเอกสิทธิ ที่จะเลือกใครก็เชิญ โดยที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาตัดสินใจและได้สร้างตราบาปไว้ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

ดังนั้น จึงขอเสนอแนะให้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายคือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาแต่ไม่รับการเลือกจากสภามหาวิทยาลัยดำเนินการคือ

 1.ดำเนินการไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่จ.พิษณุโลก

 2.ร้องต่อคณะกรรมการ ปปช.เพื่อสอบสวนนายกสภา กรรมการสภามหาวิทยาบัยและกรรมการสรรหาอธิการบดีในฐานทุจริตและพฤติมิชอบต่อหน้าที่

 3.ฟ้องคดีอาญา นายกสภา และกรรมการสภารวมทั้งกรรมการสรรหาอธิการต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6

สำหรับภาคประชาคม ต้องชุมนุมต่อต้านนายกแลกรรมการสภาทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย และแสดงอารยะขัดขืนต่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีโดยไม่ชอบธรรมและขาดหลักธรรมาภิบาล จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาทวบทวนมติหรือนายกสภาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะลาออกหรือนายกสภาและกรรมการสภาที่ได้กระทำความผิดต้อง”ติดคุก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *