จิปาถะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

จิปาถะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

1

ใครที่ได้อ่านประวัติศาสตร์ชาติไทย  สมัยต้นรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมราชวงศ์จักรี ในสงคราม 9 ทัพ ที่พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่ายกกองทัพขนาดใหญ่มาตีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีเป้าหมายจะทำลายล้างคนสยามหรือคนไทยและผืนแผ่นดินไทยให้สิ้นซากหรือไม่ก็หนีตกทะเลอ่าวไทยสูญพันธุ์ไปเลย

และเพียงได้อ่าน “สมรภูมิแห่งทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี ในสงคราม 9 ทัพ แต่เพียงคราวๆเท่านั้น การยกมือชูสามนิ้ว ของคนไทยรุ่นใหม่  ก็จะไม่เกิดขึ้น  แต่จะรู้สึกรักและเห็นคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เห็นพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ และบรรพบุรุษไทยที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ให้เรามีแผ่นดินอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องไปลอยเรือแบบพวกโรฮิงญา ที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ 

สงครามเก้าทัพ เกิดขึ้นในปี 2328 ในขณะที่เพิ่งสถาปณากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง 3 ปี พม่าซึ่งมีกำลังทหารถึงแสนสี่หมื่นสี่พันกว่าคน ยกมาทั้งทางภาคใต้ ทางภาคเกลาง และภาคเหนือ ภาคกลาง ยกทัพมาทางด่านเจดีย์สามองค์  ในขณะที่สยามหรือไทยมีกำลังทหารเพียงเจ็ดหมื่นกว่าคนเท่านั้น 

สมรภูมิแห่งทุ่งลาดหญ้า เป็นการสัประยุทธ์ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก คือ ถ้าแพ้ก็เท่ากับแพ้เลย กรุงเทพมหานครก็จะไม่มีเหลือ   ดังนั้นการรบจึงใช้ทุกยุทธวิธีและทุกพระปรีชาสามารถ นำประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ใช้ไม้ทำเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่  การซุ่มโจมตีแบบ

กองโจรเพื่อตัดการส่งกำลังบำรุง  ทำให้ทหารพม่าอดอยาก ใช้จิตวิทยาทำลายศัตรูโดยให้ทหารแอบออกจากค่ายในยามค่ำคืน และกลับเข้าค่ายเมื่อยามรุ่ง เพื่อทำลายขวัญของศัตรู 

ว่าไทยได้ส่งกำลังทหารมาเสริมตลอดเวลา และเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  “วันแห่งชัยชนะที่ทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี” วันที่คนไทยทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หนุ่ม หรือแก่ จะต้องจดจำ และระลึกถึง คุณูปการ ของราชวงศ์จักรีตลอดไป

กระผมขออัญเชิญพระราชดำรัสสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่  9 ทรงขอให้คนไทยตระหนักถึงการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติ

“บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *