จิปาถะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลาออก(กรอบเช้ามืด)

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

จิปาถะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลาออก(กรอบเช้ามืด)

1

พาดหัวข่าว: กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลาออกแล้วรายละเอียดของข่าว : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ ดร.แดน แคนดู เจ้าของสโลแกน 4 อย่า 1 จง คือ 5.จงสละเรือที่มีโจร 4.อย่านั่งเรือร่วมกับโจร 3.อย่านั่งเรือที่โจรพาย 2.อย่าพายเรือร่วมกับโจร 1.อย่าพายเรือให้โจรนั่ง ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ส่วนเหตุผลที่ลาออก จะนำมาเสนอต่อไปศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้รับทุกจากรัฐบาล สำเร็จปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ ปริญญาโทรัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทด้านการบริหาร Judge Business School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นักวิชาการประจำวิทยาลัยธุรกิจ (Said Business School) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และเป็นศาสตราจารย์วิจัยมหาวิทยาลัยรีเจ้นท์ (Regent University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งใน และต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐศาสตร์ส่วนกรรมการท่านอื่นๆ ยังไม่เห็นด้วยกับ สโลแกน ของเขา มีนา จัน รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *