คุยเฟื่องเรื่องเหรียญกษาปณ์

coin grading

จิปาถะ

คุยเฟื่องเรื่องเหรียญกษาปณ์

ดีใจที่คุณวิวัฒน์ โรจนวรรณ เจ้าของร้าน “น้ำพุบุ๊คสโตร์” บุรีรัมย์ กัลยาณมิตร ที่รักและเคารพ ชมมาว่า “ชอบที่อาจารย์เขียนเรื่องนี้/ ผมไม่ตามหาเหรียญนะครับ เพราะ เตี่ย เก็บไว้ให้เยอะ แต่ไม่ใช่ เหรียญ แพง อย่างที่เล่าข้างต้น เป็นเหรียญราคา ๑ บาท หลังครุฑ ออกปี ๒๕๑๗ / รุ่นนี้เขาซื้อขายกันอย่างไรครับ”

“ตอบคุณวิวัฒน์” ตามข้อมูลกล่าวว่า เหรียญกษาปณ์พระบรมรูป-พระครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๑๗ ผลิตขึ้นเนื่องจากเหรียญพระบรมรูป- ตราแผ่นดินชนิดราคา ราคา ๑ บาท  กับเหรียญพระบรมรูป-พระครุฑพ่าร์ ราคา ๕ บาท ที่ออกใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ มีขนาดใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่าเหรียญ ชนิดราคา ๕ บาท จะออกแบบให้มีลักษณะ ๙ เหลี่ยม  แต่ยังคงสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนอยู่ดี

ดังนั้นในปี ๒๕๑๗ รัฐบาลจึงดำริให้กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา ๑ บาท  รุ่นใหม่ให้มีขนาดเล็กลง เป็นเหรียญพระบรมรูป-พระครุฑพ่าห์ ตามที่คุณวิวัฒน์ถามมา  เหรียญนี้ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ขอบด้านบนโดยรอบจารึกอักษร “ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” ด้านหลังเป็นรูปพระครุฑพ่าห์ ขอบด้านบนโดยรอบจารึกอักษร “รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๗  ด้านล่างจารึกราคา “๑ บาท” วัสดุ คิวโปรนิกเกิล ขนาด ๒๕ มม.จำนวนผลิต ๒๔๘,๙๗๘,๐๐๐ เหรียญ  ราคาประเมินตามหนังสือที่อ้าง คือ  เหรียญที่ผ่านการใช้งาน ราคาจะอยู่ที่ ๕-๑๐  บาท เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน(UNC) ราคาประเมินอยู่ที่  ๕๐-๖๐  บาท

แต่ปรากฏว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เหรียญกษาปณ์พระบรมรูป-พระครุฑพ่าห์  ปี๒๕๑๗ มีราคาสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็นหลักร้อย ก็ซื้อขายกันสนุก

แต่ที่สำคัญ เหรียญปี ๒๕๑๗ ที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่ จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบัน  และมีสภาพที่ร้านรับซื้อเหรียญไม่ต้องการ  เราจึงซื้อขายกันเองตามแต่จะตกลงกัน ราคาจะอยู่ที่ ๒๐-๑๐๐ บาท ตามสภาพครับ

….

 

ไชยยศ  พงศ์จารุสถิต.2559. กษาปณ์เมืองสยาม.กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *