คาถานะโมพุทธายะ

nanan

จิปาถะ
คาถานะโมพุทธายะ
กล่าวได้ว่า คาถา นะโมพุทธายะ เป็นคาถายอดนิยม มีความหมายมากมายตลอดจนสรรพคุณครอบจักรวาล องค์คาถาก็ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามหลายแบบและศักดิ์สิทธิ์ ขอนำเสนอใน 2 ประเด็น คือ รูปแบบของคาถา และที่ความหมายของคาถาพอสังเขป ดังนี้
1.รูปแบบของคาถา นะโมพุทธายะ
รูปแบบของคาถา นอกจากการจารึกอักขระเรียงไปตามปกติแล้ว ยังได้มีการออกแบบให้ดูมีพลังศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
ตรงกลางจะเป็นอักขระ นะ
ล้อมรอบด้วยคำว่า โม
ชั้นต่อมาเป็นคำว่า พุท
ถัดออกไปเป็นคำว่า ธา
ใต้สุดเป็นคำว่า ยะ
ด้านบนเป็นอุณาโลม

Comments are closed.