ครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ

aree areee

จิปาถะ
ครูอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ
ครบ 7 รอบ 84 ปี
คำกล่าวที่ชัดถ้อยชัดคำสดุดี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์-จิตรกรรม ) ประจำปี พ.ศ.2555 เนื่องในวาระที่ท่านมีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี ณ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อช่วงเย็น วันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดย ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ จบลงด้วยการเชิญชวนให้ศิษย์ทุกคนได้ตั้งสมาธิจิตนอบน้อมคารวะครูอารี สุทธิพันธุ์นั้น สามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกของผมที่เปี่ยมล้นด้วยความเคารพศรัทธาท่าน ให้ปิติโปร่งโล่งเป็นสุขขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์
ครู อารี สุทธิพันธุ์ คือครูที่มีพรหมวิหารธรรมสูง มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พร้อมมูล มีวัตรปฏิบัติงดงาม เป็นผู้มีความงดงามในเบื้องต้น มีความงดงามในท่ามกลางและมีความงดงามในที่สุด. มีคุณสมบัติตรงตามความหมายของคำว่า ครุ คือ ผู้ควรแก่การเคารพนับถือและควรได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ครูอารี สุทธิพันธุ์ คือผู้สอนที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดที่ก้าวหน้า ศึกษาค้นคว้าทดลองอยู่ตลอดเวลา ความคิดของท่านกว้างไกลและรวดเร็วมากจนพวกเราตามแทบไม่ทัน ผมขอยกง่ายๆนะครับ เช่น ท่านพูดเรื่องไป จังหวัดนครราชสีมา กว่าพวกเราจะรู้และตามไปนครราชสีมา ท่านไปถึงอุบลราชธานีแล้ว และยังหันมาถามพวกเราอีกว่า พวกเธอไปทำอะไรอยู่ที่ราชสีมา เขาจะออกไปจำปาสักกันแล้ว. เป็นต้น
ครูอารี สุทธิพันธุ์ ครูที่มีจิตสนับสนุนส่งเสริมศิษย์อย่างสูงยิ่ง โดยเฉพาะถ้าใครเขียนหนังสือได้ ท่านจะชื่นชมเป็นพิเศษ ซึ่ง ผศ.นิพนธ์ ทวีกาญจน์ เคยเล่าให้ฟังว่า “ เมื่อท่านเห็นหนังสือ เรื่อง ย้อนรอยศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ก่อน ค.ศ.2000 ที่ผมเขียน ท่านสั่งซื้อทันที 200 เล่ม”
ครูอารี สุทธิพันธุ์ เป็นครูที่สามารถปลุกเร้าให้พวกเราได้ตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าทดลองอยู่ตลอดเวลา ประสบการณ์ที่ประทับใจผมเกี่ยวกับวิธีสอนของท่านก็คือ ครั้งหนึ่งท่านสอนวิชา Drawing พวกเราต่างสงสัยกันว่า วันนี้ท่านจะให้เขียนอะไร เพราะไม่เห็นสั่งให้เตรียมหุ่นให้เขียน เมื่อทุกคนพร้อมที่จะได้รับบทเรียน ท่านยืนอยู่หน้าห้อง โยนแผ่นกระจกที่เตรียมมาลงบนพื้นโต๊ะที่มีแท่งเหล็กวางอยู่เสียงดังโครม กระจกแตกร้าวกระจายเป็นชิ้นๆ กองอยู่ตรงหน้า พวกเราหน้าซีดไปตามๆกัน จากนั้นท่านพูดว่า นี่แหละหุ่น ถ่ายทอดความรู้สึกและคุณสมบัติของหุ่นออกมาให้ได้
พวกเรางมอยู่กับการสร้างอารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยดินสอและกระดาษอยู่ทั้งวัน สนุกมากครับ
และนี่คือสิ่งที่ท่านย้ำเน้นอยู่ตลอดเวลาว่า “ศิลปะคือประสบการณ์”
สำหรับผมนั้น ผมเคารพท่านมาก ขณะที่ผมเรียนกับท่าน (2516-2517) ผมปรารถนาที่จะได้รับใช้ท่าน ดังนั้นเวลาผมนั่งทำงานอยู่ในห้องเรียน ซึ่งมีชั้นลอยเป็นห้องทำงานอาจารย์ มีหน้าต่างที่อาจารย์สามารถยืนมองดูนักศึกษาปฏิบัติงานได้ เวลาท่านอยู่ ผมทำงานไปผมก็จะคอยมองที่หน้าต่างไป เมื่อเห็นท่านมายืนที่หน้าต่าง ผมจะรู้ทันที่ว่าท่านหาคนไปซื้อบุหรี่ “สามิต” ซึ่งผมไม่เคยพลาดโอกาสที่จะได้รับใช้ท่านเลย
เนื่องในวาวะที่ท่านอายุครบ 84 ปี ขอตั้งจิตอธิฐาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ ครูอารี ของผม รวมทั้งครอบครัว จงมีความสุขความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคล มีพลังสร้างสรรค์งานศิลปะ เอกสารตำราและอบรมสั่งสอนศิษย์ต่อไปได้อีกนานเท่านาน
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
……….
อ้างอิง.
นิพนธ์ ทวีกาญจน์ บรรณาธิการ.(2555).นิทรรศการทัศนศิลป์ 82 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ 28-31 ธันวาคม 2555 ในวาระ 44 ปี ศิลปศึกษา และ 20 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.กรุงเทพฯ: บริษัทฟริ้นโปร จำกัด.

Comments are closed.