การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

ชื่อหนังสือ การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

ขนาด 8 X 11 5 นิ้ว หนา 39 หน้า

สนับสนุนโดย ชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่พิมพ์ 2541
จำนวนพิมพ์ 500 เล่ม

ราคา 25 บาท

หนังสือเหลืออยู่ 5 เล่ม สนใจขอได้ฟรีที

wisuttoon@yahoo.com

เอกสารศึกษากรณีการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จังหวัดบุรีรัมย์ที่บริเวณสี่แยก  ถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย ตัดกับถนนสายบุรีรัมย์ – สตึก โดยนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนทิศทางการหันพระพักต์  สถานที่ตั้ง และการออกแบบพระบรมรุปฯ ในบางแง่มุม  เพื่อบันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุ ซึ่งหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจบ้างตามสมควร

ขอขอบพระคุณคุณประจิต  พัชรินทร์ศักดิ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และภาพถ่ายที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ที่อนุเคราะหข้อมูล  เพื่อร่วมงานที่ให้ข้อเสนอแนะ  ให้ความสนใจ และเป็นกำลังใจ  นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและศิลปกรรมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการศึกษานี้

เนื่องจากเวลาและข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัด  ดังนั้นจึงทำให้บางส่วนขาดความสมบูรณ์ไปบ้าง  ในโอกาสต่อไป เมื่อได้ข้อมูลเพิ่มก็จะปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ส่วนข้อผิดพลาดก็คงจะมีเป็นปกติในการทำงาน  ทำทักท้วงเพื่อความถูกต้องจะเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิฃาการและเป็นกำลังใจในการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ

สิงหาคม  2541

Comments are closed.