การขายมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ

ชื่อหนังสือ การขายมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ

กรณี กรมศิลปากร อนุญาตให้ บริษัท เอาต์ เวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด ถ่ายภาพยนต์ที่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ

ขนาด 6 X 8 นิ้ว หนา 20 หน้า

ผู้จัดพิมพ์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์ 2541

พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร. 035 241196 ต่อ 111

จำนวนพิมพ์ 500 เล่ม

ราคา 10 บาท
มีเหลืออยู่ 5 เล่ม แจกฟรีสำหรับผู้สนใจ ติดต่อได้ที่

wisuttoon@yahoo.com

หนังสือเรื่อง การขายมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เป็นการนำบทความของผม ที่แสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับกรมศิลปากร  ที่อนุญาตให้ บริษัท บริษัท เอาต์ เวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด  เข้าไปใช้วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม  เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง มอร์ทัล คอมแบท ภาค 2 ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์มติขนและสยามรัฐรายวันมารวมเป็นเล่มขนาดเล็ก  เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวํมนธรรมและการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน

ผมขอขอบพระคุณชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่สนับสนุนในการจัดพิมพ์ ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อๆที่ช่วยเหลือให้ความหวังและกำลังใจ  เป็นความประทับใจกับสิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะไม่มีวันลืมเลือนตลอดไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร  ข้อผิดพลาดก็อาจจะมีเป็นปกติ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ผมยินดีรับข้อท้วงติงในทุกกรณี

Comments are closed.