เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ฮอดเวลาแล้วเด้อ)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ฮอดเวลาแล้วเด้อ)

1

วันนี้มีนา จัน เพื่อนผม ซึ่งหายหน้าจาก จิปาถะ ไปนาน วันนี้กลับมาพร้อมด้วย “ลูกระเบิดน้อยหน่า” ด้วยข้อมูล ทางกฏหมายที่อ่านแล้วสะดุ้ง สงสัยแอบไปเทคคอร์สกฏหมายมาแน่ๆ ซึ่งผมขอสรุปว่า

ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ได้กำหนดให้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุติจากภายนอก จำนวน 11 คน มาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หลายด้าน เช่น การศึกษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การเงิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย เห็นสมควร ในจำนวนนี้ ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ปรากฏว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลภายนอกเป็นบุคคลนอกพื้นที่เกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า นางแต้มและนายกสภาฯ ปฏิบัติขัดต่อกฏหมาย อย่างแน่นอน

เท่านั้นยังไม่พอ ทั้งนางแต้มและนายกสภาฯ ยังฝ่าผืนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้สั่งการไว้แล้วว่า เรื่องใด ที่จะนำเสนอ เพื่อโปรดเกล้าฯ ขอให้ ตรวจสอบให้ถูกต้อง อย่าให้ขัดกับกฎหมาย หรือ ยังมีปัญหา ขัดแย้งกันอยู่ เรื่องดังกล่าวจะต้องถูกต้อง จึงนำเสนอ เพื่อโปรดเกล้าฯได้ดังนั้น การนำเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และขัดกับกฎหมาย เพื่อโปรดเกล้าฯ นั้น เป็นการกระทำอันมิบังควรเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเกิดมีใครทำเรื่องถวายฏีกา ก็จบเห่แน่นอนและตอนนี้

ผมเริ่มรู้สึกสงสารกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตั้งใจจะมาช่วยงานมหาวิทยาลัย แต่กลับต้องมาปวดหัว กับปัญหาที่นางแต้ม สร้างขึ้น ทำให้เสียประวัติ และคุณงามความดี ที่เคยสร้างไว้ ดีไม่ดีอาจพลาดพลั้งต้องตกเป็นนักโทษในเรือนจำ เพราะไว้ใจนางแต้มก็ได้นะครับ ทำเป็นเล่นไปสุดท้าย ขอขอบคุณ ฝ่ายกฏหมายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้วางกับดักนางแต้มและนายกสภาฯ ให้เข้าข่ายผิด ม.112 จนได้ สุดยอดจริงๆถึงตรงนี้ จึงมีคำถามว่า

“ถึงเวลาที่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเองได้แล้วหรือยัง ครับผม”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *