เรื่องสั้น (อีโง่)

เรื่องสั้น (อีโง่)

2

เมื่อพระศิวะถามว่า “แล้วจะทำอย่างไร” พระพรหมตอบว่า “การที่ทั้งสามโลก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่มหิษอสูรได้แปลงกายเป็นนางแต้ม เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี และกระทำการอันชั่วร้ายนั้น เกิดจากเป็นเคราะห์กรรมของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  บัดนี้ เวลาแห่งเคราะห์กรรมนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ความสงบสุขกำลังจะเกิดขึ้น

ทั้งนี้เพราะเหล่าเทพซึ่งประกอบด้วยพระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ และเทพอื่นๆได้รวมตัวกันถ่ายทอดพลังอำนาจอันร้อนแรงของแต่ละองค์ เพื่อสร้างสตรีที่เป็นมารดาแห่งจักรวาล ณ เชิงเขาไกลาส แลบัดนั้น ได้บังเกิดเป็นกลุ่มควันสีดำอันหนาทึบ แข็งแกร่งดังสิงขรมหึมา หมุนรอบตัวเองด้วยพลังแรงและแตกกระจายเกิดเสียงดังกึกก้อง และเมื่อกลุ่มควันจางลง ก็ปรากฏเทวีรูปงามพระองค์หนึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่หลายประการ เช่น มีรูปร่างงดงาม มีมือถึง 18 มือ มีความงามเหนือนางใดในจักรวาล เช่น มีพระถันกลมกลึงมาจากพลังของพระโสม (พระจันทร์) มีสะโพกกว้างใหญ่มาจากพลังของพระแม่ธรณี ดังนั้น ความงามของสตรีอินเดีย จึงต้องมี นมกลมโตเหมือนพระจันทร์เต็มดวง มีสะโพกกว้างใหญ่ มาจากพลังของแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แห่งการเจริญเผ่าพันธ์

นอกจากนั้น ทั้ง 18 มือของพระนางมีอาวุธครบ ซึ่งได้รับมาจากเทพต่างๆ เช่น ได้รับ “จักร” อาวุธที่สามารถทำลายล้างได้อย่างเฉียบขาดจากพระวิษณุ ตรีศูรย์หรือสามงาม จากพระศิวะ เป็นต้น

ขอสรุปตรงนี้ว่า สตรีทุกคนนั้นมีความงามพร้อมจากพลังของเทพต่างๆ มีอาวุธซึ่งแต่ก่อนเคยถือไว้ บัดนี้ได้หลอมรวมไว้เป็นหนึ่งในหัวใจของนาง ดังนั้น ความดีงามหรือความเลวร้ายของสตรีจึงอยู่ที่นางจะใช้อะวุธเหล่านั้นเพื่อประโยชน์อะไร กล่าวคือ ใช้ในทางเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเกื้อกูล หรือ ใช้เพื่อมุ่งร้ายหมายชีวิตพวกเขา

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับใจและสติปัญญาของสตรี หมายความว่า สตรีนั้นมีทางเลือกอยู่ 2 ทางคือ เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่

เท่านี้ ท่านก็คงรู้แล้วว่า นางแต้ม หรือรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์นั้น เป็นสุดยอดของมนุษย์โง่  นางโง่ โง่ โง่ โง่ อีโง่เอ้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *