เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ธรรมาภิบาล)

เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (ธรรมาภิบาล)

8
มีนา จัน รายงานมาจากมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์อีกแล้วด้วยข้อมูลใหม่เอี่ยมว่า ผู้นำของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ได้แจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์กราวรูด เรื่องติดป้ายประกาศ เกือบ10 ท่าน ว่าได้ทำให้ผู้กล่าวหาและพยานในคดีนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลที่ได้พบเห็นข้อความที่เขียนบนป้ายดังกล่าว จึงมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

มีนา จัน บอกว่ายังไม่ทราบว่าเจ้าพนักงานได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว แต่จากการได้เห็นข้อความในป้ายประกาศมีข้อความว่า “เราต้องการผู้นำที่มีธรรมาภิบาล และข้อความภาษาอังกฤษว่า No corruption”

จากข้อมูลที่กล่าวมา ก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานจะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่า ผู้นำที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีธรรมาภิบาล และคอร์รัปชั่นตามข้อความในป้ายนั้นเป็นความจริงหรือไม่ หรือเป็นแต่เพียงข้อความกล่าวอ้างของกลุ่มคนที่ถูกระบุว่านำป้ายไปติดประกาศ

มีนาจัน ได้แสดงความเห็นว่า ในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร เมื่อถูกผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวหาว่าไม่มีธรรมาภิบาล และคอร์รัปชั่นก็น่าจะตรวจสอบตัวเองว่าเป็นไปตามที่เขากล่าวหาหรือไม่ โดยตรวจสอบจากหลักธรรมาภิบาลสากล เช่น ความโปร่งใส ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม การมุ่งเน้นฉันทามติ การมีส่วนร่วม ฯลฯ
ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาก็น่าแสดงความโปร่งใสของตนเอง โดยตอบข้อสงสัยให้ได้ทุกขั้นตอน จนสามารถแสดงหลักฐานได้ชัดแจ้ง เป็นฉันทามติหรือความเห็นพ้อง ว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างในป้ายประกาศ จากนั้นอยากจะฟ้องร้องเอาเป็นเอาตายก็ว่ากันไป

ฉะนั้น การที่ผู้นำรีบแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ติดป้ายซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั้น เห็นได้ชัดว่าผู้นำเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา แจ้งความดำเนินคดีก่อนเพื่อชิงความได้เปรียบเป็นผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตกเป็นผู้ต้องหา เหมือนกับคนสองคนทะเลาะวิวาทกัน สมมุติว่าผิดทั้งคู่ แต่ฝ่ายหนึ่งรีบไปแจ้งความว่าตนเป็นผู้เสียหาย ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะตกเป็นผู้ต้องหาทันที เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าพนักงานจะปฏิบัติกับผู้ต้องหาแตกต่างจากผู้กล่าวหา เพราะผู้กล่าวหาจะไม่ถูกควบคุมตัวสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ ส่วนผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัว ไปไหนไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการประกันตัว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้นำขาดธรรมาภิบาลในข้อ “ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม”

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้นำองค์กรแบบนี้ใช้ไม่ได้ ขาดธรรมาภิบาลอย่างแน่นอน ตรงตามความในป้ายประกาศอย่างไงอย่างงั้น ช่างไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษ(สตรี)เอาเสียเลย พับผ่าซิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *