เรื่องสั้น อิงสถานการณ์ (นี่มันอะไรกัน)

 

6

มีคำถามว่า “ทำไมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ประเทศสารขัณฑ์ที่มีอายุเกิน 60 ปี จึงยังสามารถดำรงตำแหน่งอธิการบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ทั้งๆที่ศาลปกครองพิพากษาแล้วว่า “ขาดคุณสมบัติ” และมีอธิการบดีที่อายุเกิน 60 ปี หลายแห่งเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าเสียด้วย”

คำตอบก็คือ “หน่วยงานที่ควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยในประเทศสารขัณฑ์ คือ (EMS) ต้องการให้เป็นอย่างนั้น โดยพยายามอ้างว่า คดียังไม่สิ้นสุด อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ หรืออ้างว่า เป็นคนละกรณีกัน  พูดง่ายๆก็ คือ เอาใจคนแก่ เพื่อหวังประโยชน์จากพวกคนแก่ด้วยกัน หลังเกษียณอาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาฯ หรือกรรมการสภา ฯ อีกทั้งมีความคิดโน้มเอียงไปในทำนองไม่สนใจคำพิพากษาของศาลฯ ส่วนนักศึกษาจะโดดเดี่ยวครูบาอาจารย์จะเดือดร้อนอย่างไร หรือมหาวิทยาลัยจะตกต่ำแค่ไหน ฉันไม่สน ผลประโยชน์ของฉันต้องมาก่อน”

“ทำไม่ถึงว่าอย่างนั้นล่ะ เดี๋ยวก็โดนเล่นงานหรอก”

“ที่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่า ศาลฯได้พิพากษาแล้วว่า ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ หรือมีอายุเกิน 60 ปี ไม่สามารถเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ฉะนั้น ถ้า EMS มีความจริงใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฯ ช่วงนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ EMS ไม่ควรเสนอชื่อบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ เพื่อขอโปรกเกล้าแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดี แต่ EMS ไม่สนใจ ยังเสนอชื่อบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้ง เป็นอธิการบดีอีก จำนวนหลายราย  ทำให้เกิดความสับสน อึมครึม แสดงให้เห็นถึงเจตนาของ EMS ที่ตั้งใจละเลยการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล เป็นผลให้มหาวิทยาลัยที่มีอธิการบดีอายุเกิน 60 หน้าบานและด้านอยู่ได้ เพราะรู้ว่ามี พวกหนุนหลัง (Backup)

นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรื่องของ ม.สารขัณฑ์ มีปัญหา คาราคาซัง พันกันยุ่งเหยิงเป็นหมอยข้าวโพดอยู่จนถึงวันนี้”

“การอุดมศึกษาของสารขัณฑ์พังพินาศยับเยิน ไม่มีใครทำอะไรได้  ฟังเรื่องนี้แล้วอยากร้องไห้ ไม่หยุด”

….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *