เรื่องสั้น สัพเพเหระ

เรื่องสั้น สัพเพเหระ

4

คราวก่อนโน้นผมได้พูดถึงพื้นฐานความรู้ในการที่ต้องตกนรก วันนี้ก็เป็นพื้นฐานความรู้เหมือนกันเป็นเรื่อง “คุก” ก็รู้ไว้ไม่เสียหลาย เผื่อจับพลัดจับผลู ติดคุก ขึ้นมาจะได้ไม่เด๋อด๋า เรื่องนี้เพื่อนที่เป็นผู้บัญชาการเรือนจำกลาง อยุธยา เขียนมาให้ครับ

  1. ก้าวแรกในเรือนจำ นักโทษในเรือนจำแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ นักโทษระหว่าง และ นักโทษเด็ดขาด

นักโทษระหว่าง คือ นักโทษที่ถูกตัดสินคดีในศาลชั้นต้นแล้ว แต่กำลังอยู่อุทธรณ์ ฎีกา ถือว่าคดียังไม่สิ้นสุด  นักโทษพวกนี้ยังมีโอกาสออกไปเห็นโลกภายนอกบ้างเวลาไปศาล ส่วนนักโทษเด็ดขาด คือ นักโทษที่คดีพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยปกติหมายถึงนักโทษที่ทราบผลการพิจารณาของศาลฏีกาแล้ว  หรือถ้าหากศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว แต่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์หรือฏีกาภายใน 30 วัน ถือเป็นคดีนั้นสิ้นสุด ศาลจะออกใบแดงแจ้งโทษให้จำเลย  แสดงว่าเขาผู้นั้นเป็นนักโทษเด็ดขาด

นักโทษเด็ดขาดเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการทูลเกล้าฯขออภัยโทษ นั่นคือกฏของเรือนจำ

  1. ผู้ต้องขังใหม่ทุกคนจะได้รับการตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียด กฏของทางเรือนจำมีว่า ห้ามนำสิ่งของมีค่า เงินทอง หรือเครื่องใช้อื่นใดที่ไม่จำเป็นเข้าไปในเรือนจำ รวมทั้งการห้ามศัสตราวุธของมีคมทุกชนิด สุรายาเสพติด หรือไม่เช่นนั้นทางเรือนจำเก็บรักษาไว้และคืนให้เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ ของที่อนุญาตให้ผู้ต้องขังนำติดตัวเข้าไปได้ คือของใช้ส่วนตัวจำพวก สบู่ แปรง ยาสีฟัน และเสื้อผ้าไม่มากชุดนัก เมื่อทำการตรวจค้นแล้วจะมีการสอบประวัติ เพื่อทำทะเบียนประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายรูป

เรือนจำจ่ายเครื่องใช้ให้ เครื่องแต่งกายคนละ 2 สำรับ มี เสื้อ และกางเกงขาสั้น พร้อมผ้าขาวม้า 1 ผืน ส่วนเครื่องหลับนอนมี เสื่อ 1 ผืน ผ้าห่ม 1 ผืน เสร็จขั้นตอนนี้ ผู้ต้องขังจะถูกส่งตัวเข้าแดน 2 คือ แดนแรกรับ เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นจึงจำหน่ายไปอยู่แดนอื่นตามฐานโทษ ที่แดนแรกรับผู้ต้องขังจะได้รับการปฐมนิเทศให้รู้กฏระเบียบของเรือนจำรวมถึงสิทธิ์ที่ทางนักโทษจะได้รับ เช่น การเยี่ยมญาติ การยื่นคำร้องต่างๆ

แดนแรกรับ  จะมีอนุศาสนาจารย์ พระภิกษุ และวิทยากรของกรมศาสนา มาทำการอบรม การนั่งสมาธิ

  1. ผู้ต้องโทษจะมีหลายพวก เช่น

*พวกเก่าคุก หมายถึงพวกที่อยู่คุกมานาน  คุกเหมือนบ้านของตัวเอง ส่วนใหญ่มาจาก ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ่อโกง ยักยอก ยาเสพติด

*พวกขาใหญ่ หมายถึงผู้ต้องขังที่มีเส้นใหญ่ มักได้รับการดูแลฝากฝังจากผู้ใหญ่ หรือนักการเมืองให้ได้รับความสะดวกในเรือนจำ หรือเป็นพวกที่เคยรู้จักกับเจ้าพนักงานมาก่อน หรือ พวกมีเงิน

*พวกมีอิทธิพล เคยเป็นพวกที่มีอิทธิพลมาก่อน และมาต้องคดีภายหลัง ของเถื่อน จัดหาหญิง

*ขังเดี่ยว ห้องนอนพิเศษเฉพาะ สำหรับผู้ต้องขังที่ก่อคดีทะเลาะวิวาท หรือทำผิดระเบียบวินัยของเรือนจำ นั่นหมายถึงการถูกย้ายที่นอนใหม่ จากห้องนอนรวมมาเป็น “ขังเดี่ยว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *