อนาคตประเทศไทย


อนาคตประเทศไทย
ผมได้อ่านการพยากรณ์อนาคตล่วงหน้าของประเทศไทยจะจบเห่แบบไหนของจ่า(คุณทัชปกร ภิญโญวาณิชกะ)จาก facebook สรุปความได้ว่า เมื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมของมวลมหาประชาชนในขณะนี้แล้ว ฝ่าย กปปส. จะสู้ไม่ได้ ฝ่าย นปช. จะทำร้ายพวก กปปส. และผู้สนับสนุนให้พินาศไป คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเขมร อ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นตกใจดี แต่นั่นแหละ สิ่งที่จ่าจินตนาการนั้น เป็นการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า เรื่องจริงยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะดีร้ายอย่างไรไม่มีใครรู้ได้
ผมอยากพยากรณ์อนาคตล่วงหน้าของประเทศไทยว่าจะจบอย่างไรดูบ้าง ลองอ่านเล่นๆดูก็แล้วกัน
สิ่งแรกที่จะต้องทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อนคือ ปัญหาของประเทศไทยคืออะไร ถ้าไม่เข้าใจปัญหาของประเทศไทยอย่างถ่องแท้แล้ว จะไม่เข้าใจเลยว่ามวลมหาประชาชนนั้นเขาออกมาชุมนุมกันเป็นล้านๆทำไม
ปัญหาของประเทศไทยคือ ปัญหาการ corruption ทุจริตโกงกินของนักการเมืองที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง ใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของชาติให้แก่ครอบครัวและพวกพ้อง ร่ำรวยกันหลายพันหลายหมื่นล้าน ส่วนประชาชนยิ่งยากจนลงทุกวัน จนทำท่าว่าประเทศไทยจะไปไม่รอด ส่วนกลุ่มสมุนบริวารในสภาฯรวมหัวกันใช้เสียงข้างมากออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อช่วย นักโทษทักษิณ ชินวัตร ให้ไม่ต้องติดคุก 2 ปี ตามคำตัดสินของศาลฯ เป็นเหตุให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพทนไม่ไหว เพราะเป็นการทำลายระบบนิติรัฐ “หมายถึงการบริหารปกครองรัฐหรือสังคมซึ่งถือ กฎหมาย เป็นใหญ่ เป็น “การปกครอง” โดยกฎหมาย มิใช่แล้วแต่อำเภอใจของผู้ใช้อำนาจหรือ “ผู้ปกครอง” (วิกิพีเดีย) จึงพากันออกมาชุมนุมต่อต้านพระราชบัญญัติดังกล่าว จนในที่สุด นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีต้องยุบสภา และรักษาการ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันใหม่ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ประชาชนผู้ร่วมชุมนุมเห็นว่า การเลือกตั้งใหม่ไม่เกิดประโยชน์ เพราะระบอบทักษิณยังอยู่ จำเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง จึงยกระดับการชุมนุมขึ้นเป็นการขับไล่นายกยิ่งลักษณ์และกำจัดระบอบทักษิณให้หมดไปจากแผ่นดินไทย
กลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดตั้ง “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.(กปปส.) โดยมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเลขาธิการ มีคณะกรรมการจากนักต่อสู้และนักวิชาการเป็นจำนวนมาก
เป้าหมายการชุมนุมต่อสู้ของ กปปส.เป็นไปเพื่อความถูกต้องชอบธรรม ต่อสู้เพื่อมวลมหาประชาชนทุกหมู่เหล่า มีเป้าหมายชัดเจน คือ ขับไล่ นส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี กำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย เพื่อนำทรัพยากรของชาติที่ระบอบทักษิณปล้นไปกลับคืนมาเป็นของมวลมหาประชาชนเพื่อลูกหลานของเราจะได้มีชีวิตอย่างสุขสบาย เป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของระบอบทักษิณอีกต่อไป
หากไม่สามารถกำจัดระบอบทักษิณออกไปได้ ตระกูลทักษิณและพวกพ้องซึ่งแสวงหาประโยชน์ของชาติในทุกรูปแบบ กดขี่ข่มเหงประชาชน สุดท้าย ลูกหลานของพวกเราจะตกเป็นทาสของระบอบทักษิณไปจนตาย (แบบเดียวกับประชาชนชาวเขมรที่ตกเป็นทาสของระบอบฮุนเซ็น) ไม่สามารถขับไล่ออกไปได้ ดังนั้น การที่ประชาชนรวมตัวกันได้เป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสเดียวที่คนไทยทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุน และไม่ควรพลาด
การต่อสู้ของ กปปส. ครั้งนี้ ใช้วิธีการต่อสู้แบบอหิงสา ปราศจากอาวุธ อารยะขัดขืน อันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงความจริงให้ปรากฏ ซึ่งจะเป็นผลให้ ประชาชนที่ยังไม่ทราบความจริง กลุ่ม นปช. คนเสื้อดำ และข้าราชการที่รับใช้ระบอบทักษิณได้รู้ความจริงหันกลับมาร่วมมือสนับสนุนกลุ่ม กปปส. ในที่สุด
อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบุคคลบางกลุ่มที่ยังยินดีปรีดาพึงพอใจกับการเป็นขี้ข้าของระบอบทักษิณอย่างยอมตายถวายชีวิต อาจจะใช้วิธีการรุนแรงทำร้ายมวลมหาประชาชน ด้วยอาวุธนานาชนิด แต่ท้ายที่สุดก็เชื่อได้ว่าจะต้องพ่ายแพ้ไปเอง เพราะไม่มีอาวุธอะไรที่จะสามารถจะเอาชนะพลังของมวลมหาประชาชนที่ต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์เพื่อความถูกต้องได้อย่างแน่นอน
ฉะนั้น วันที่ 13 มกราคม 2557 นี้ ผมอยากให้ทุกท่านออกมาร่วมชุมนุมกันขับไล่เหล่าทรราชและกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยด้วยกัน เมื่อท่านออกมาร่วมกิจกรรมนี้แล้วท่านจะประจักษ์ได้ด้วยตนเองว่า พลังของมวลมหาประชาชนที่ออกมาขับไล่ระบอบทักษิณนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงใด และไม่มีอำนาจใดจะหยุดยั้งได้ จนกว่าจะได้รับชัยชนะ เปรียบเสมือนกับ “สายน้ำที่ไหลไปตามลำคลองที่เทพเจ้าเตรียมไว้ การไหลของกระแสน้ำ เป็นไปตามบั¬ญชาแห่งสวรรค์ ไม่อาจหยุดหรือไหลกลับตามใจปรารถนาของใครได้” (ประมวล เพ็งจันทร์.อินเดีย จารึกด้านใน 3 : 1)
และที่สำคัญก็คือ ท่านจะพบคำตอบของคำถามที่ว่า “ทำไมเราถึงต้องทำอะไรเพื่อคนอื่น”

Comments are closed.