เหรียญหายาก

stang stangs

รหัสสินค้า C : 002,003

เหรียญหายาก

ประเทศไทยเริ่มใช้เหรียญสตางค์เจาะรูมาตั้งแต่ รศ.127 หรือ พ.ศ. 2451 ในสมัยรัชกาลที่ 5 และเลิกใช้เหรียญเจาะรู เมื่อปี พ.ศ. 2488  สมัยรัชกาลที่ 8 สตางค์รูที่นำมาเสนอขายนี้ เป็นสตางค์รู พ.ศ. 2480 มี 2 ชุด คือ

1.ชนิดราคา  5 สตางค์ นิกเกิล ขนาด 17.5 มม. จำนวนผลิต 20,000,000

2. ชนิดราคา 10 สตางค์ นิกเกิล ขนาด 20 มม.  จำนวนผลิต   5,000,000    ชนิด 10 สตางค์นี้ มีแบบไม่เจาะรูด้วย     จากจำนวนการผลิตจะเห็นได้ว่า ชนิด 5 สตางค์จะหาได้ง่ายกว่า ชนิด 10 สตางค์ ส่วนชนิด 10 สตางค์ไม่เจาะรูหายากมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 เหรียญ เป็น เหรียญสุดท้ายขอเหรียญเจาะรูที่เป็นนิกเกิล ต่อไปจะเป็นแบบทองแดง และดีบุก อีก 2-3 รุ่น

สตางค์รูนับวันจะหายากขึ้นทุกวัน สะสมไว้ให้ลูกหลานดูก็ดีเหมือนกัน  แต่ละชุดมี 6 เหรียญ สภาพพอใช้ได้ ชุดละ 500 บาท สนใจโทร 0891598412 ส่งฟรีครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *