จิปาถะ “มาดีใจกันเถอะ”

29  มกราคม  2564 (กรอบบ่าย)

จิปาถะ “มาดีใจกันเถอะ”

1

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี

ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

กระผมได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 11 ธันวาคม 2512 เพื่อย้ำเตือนว่า สิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือ การสนองพระบรมราโชวาทนี้ โดยร่วมมือกันส่งเสริมคนดีและควบคุมคนไม่ด่ไม่ให้มีอำนาจได้

….

และเมื่อวานนี้ได้เกิดนิมิตหมายที่ดี เมื่อศาลปกครองสูงสุด จ.นครราชสีมาพิพากษาว่า คนที่มีอายุเกิน 60 ปี สามารถเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดี คำพิพากษานี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชาติบ้านเมืองด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เพราะการจำกัดสิทธิของบุคคลนั้นจะต้องรอบคอบรัดกุม การปล่อยให้คนแก่ที่ “ดี มีคุณธรรม”ที่มากด้วยประสบการณ์ นั่งอยู่บ้านเฉยๆ และปล่อยให้คนหนุ่มที่อายุต่ำกว่า 60 ปี ดูแลชาติบ้านเมืองแต่เพียงลำพังนั้น เป็นอันตรายอย่างมาก ควรที่ทั้งคนแก่และคนหนุ่มจะต้องร่วมมือกันมากกว่า

สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากพนักงานมหาวิทยาลัยรังเกียจคนแก่ แต่รังเกียจคนแก่ที่ขาดคุณธรรมที่ทำร้ายพวกเขา และเขาเพียงป้องกันตัวเองเท่านั้น และต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้แล้วว่า จะต้องทำอะไรต่อไป?

ดังนั้น คำพิพากษาครั้งนี้ ทุกคนควรจะดีใจ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้คนดีทุกคนไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองร่วมกัน  เพราะทุกคนสามารถอาสาเข้ามาเป็นอธิการบดีได้ ไม่ว่าจะเป็น  ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนี้  และเกษียณอายุราชการไปแล้ว หรือ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ, ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองวิชาการ ,ดร.เชาว์  การวิชา ผอ.สำนักงานฯและอาจารย์จิรเดช ประเสริฐศรี กรรมการสภาคณาอาจารย์ฯ แม้กระทั่ง รศ.วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ หรือทนายพลกฤษ เนาว์ประโคน และคนเก่งๆอีกหลายคนก็สามารถอาสาเข้ามาช่วยมหาวิทยาลัยของเราได้  ต่อไปเราก็จะได้เห็นทั้งคนแก่และคนหนุ่มได้ร่วมมือกันคิด ร่วมมือกันทำ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนตามพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้และร่วมมือกันช่วยส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *