เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (อาจม)


เรื่องสั้น สารขัณฑ์ (อาจม)
5
คำคม : เรย์มอนด์ แชนด์เลอร์ Raymond Chandler นักเขียน กล่าวว่า“ไม่มีกับดักไหนที่อันตรายเท่ากับดักที่เราวางไว้ให้กับตัวเอง”
คำว่า กับดัก (Trap) คือ เครื่องมีสำหรับดักจับสิ่งที่เราต้องการ เช่น ดักสัตว์ ดักฝัน ดักรักหรือดักเสน่หา แบบในละคร เป็นต้น พูดง่ายก็คือ เป็นเครื่องล่อให้หลง เข้าใจผิดว่าดี ฉะนั้น บางครั้งเราจึงหลงเข้าไปในกับดัก หรือตั้งใจที่จะเข้าไปหากับดักหรือสร้างกับดักขึ้นมาเอง เช่น กับดักรักเป็นต้น
ที่กล่าวมานี้ก็เพื่อจะอธิบายว่า ตำแหน่งอธิการบดีนั้น คือ กับดัก ใครหลงเข้าไปติดทุกราย
ซึ่งนางกระสันเหลือเกินที่จะเข้าไปในกับดัก เมื่อเข้าไปแล้ว ก็ไม่อยากออก เหมือนกับดักเสน่หา เมื่อถูกกับดักเสน่หาเสียแล้ว ไม่ว่าใครจะมาลาก มาดึง ก็ไม่ยอม ดังที่พระท่านว่า “เห็นกงจักร์เป็นดอกบัว” คือ เห็นผิดเป็นชอบ
ฉะนั้น เรื่องที่นางต้องขึ้นศาล หรือ อาจติดคุกฟหกติดตะราง นางจึงไม่สะทกสะท้านอะไร เพราะนางคิดว่า คุกนั้นดี ใครจะบอกว่าไม่ดีนางก็ไม่เชื่อ เหมือนหนอนในอาจม ซึ่งเราคิดว่าเหม็น ขยะแขยง แต่นองชอบมาก เพราะนางเป็นขี้ ถ้าไม่เป็นขี้ นางก็เป็นสิ่งที่ควรล้าง ซึ่งคงต้องให้นางไปล้างในคุก ที่คลองไผ่ ครับผม

อาจม : น. ขี้ (ของคน). (ป., ส. อาจม ว่า สิ่งที่ควรล้าง, สิ่งที่ควรชําระ)