ไม้เด็ดรัฐบาล (โจ็กสุดๆ)

วิสุทธิ์ ตูน 10 เมษายน 2552

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11353 มติชนรายวัน

“อภิสิทธิ์”ประกาศใช้ความเด็ดขาด จัดการม็อบเสื้อแดงยั่วยุให้รุนแรง

เมื่อเวลา 21.10 น. วันที่ 9 เมษายน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทุกช่องว่า รัฐบาลประเมินสถานการณ์เตรียมการกับการชุมนุมของพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 8 เมษายน ประเมินว่ามีราวหนึ่งแสนคน ทั้งนี้ ผู้มาชุมนุมสามารถใช้สิทธิเสรีภาพมาชุมนุมตามหลักการประชาธิปไตย แต่จากข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น อยากเรียนว่า เป็นข้อเรียกร้องที่ค่อนข้างสับสนมาก ตัวอย่างเช่น ข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับประธานองคมนตรี ถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศ

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ส่วนการยุบสภาถือว่าไม่เหมาะกับช่วงนี้ เนื่องจากมีการข่มขู่คุกคามกับกลุ่มผู้มีความคิดไม่ตรงกับตัวเอง หากยุบสภา อาจจะนำไปสู่ความวุ่นวาย ขัดกับหลักประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง และถ้าเกิดความวุ่นวายในช่วงเลือกตั้งจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย จึงได้ย้ำมาตลอดว่าการยุบสภาจึงไม่เหมาะสมกับช่วงนี้

“สำหรับข้อเรียกร้องข้อที่ 3 เท่านั้นที่เห็นว่าจะทำให้ประชาธิปไตยพัฒนาต่อไปโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ฉะนั้นข้อเรียกร้องข้อที่ 3 จึงมีเหตุมีผลมากกว่าข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งมีความสับสน” นายอภิสิทธิ์กล่าว

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การชุมนุมในวันที่ 8 เมษายน แม้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อย แต่ผู้ชุมนุมร้อยละ 70 เดินทางกลับไปแล้ว ยังมีอีกเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ยังชุมนุมอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โดยการเรียกร้องของกลุ่มนี้ ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเดือดร้อน ไม่มีนักประชาธิปไตยคนใดสนับสนุนได้

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า รัฐบาลต้องขออภัยเกิดความไม่สะดวก ทำให้ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อน อยากเรียนว่า จุดมุ่งหมายของบรรดาผู้ชุมนุมคือต้องการยั่วยุให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรง หวังผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ แทบจะเรียกได้ว่าต้องการให้เกิดเหตุจลาจล ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอให้ผู้ชุมนุมได้ไตร่ตรอง ยืนอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศ ยืนอยู่กับความถูกต้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย โดยรัฐบาลมีเป้าหมาย 1.จะรักษาสถานที่ราชการเอาไว้ ซึ่งตอนนี้ยังเรียบร้อยอยู่ 2.จะดูแลการจราจร ซึ่งได้มีการพบแผนที่จะกระทำเหมือนที่เกิดขึ้นตอนนี้ รัฐบาลจะแก้ไขโดยผู้ที่ถูกชักจูงมาขอให้ยุติ

นายอภิสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพเสียงต่างๆ ของผู้ปิดถนน มีบันทึกไว้หมดแล้ว รวมถึงทะเบียนรถ เพื่อไปดำเนินการพิจารณาลงโทษต่อไป เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความสะดวกพอสมควร ได้ปรึกษากับคณะรัฐมนตรีว่า จะประกาศให้วันพรุ่งนี้ (10 เมษายน) เป็นวันหยุดราชการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการสัญจรไปมาของประชาชน และจะทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กลุ่มคนต่างๆ ที่อยู่ในจุดที่มีการกระทำผิดกฎหมายอยู่ ตรงนี้เป็นเรื่องแรกที่จะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะแก้ไขปัญหา

ประการที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่างๆ ได้ จึงขอให้ช่อง 11 เป็นสถานีที่รายงานข่าวสารเพื่อประชาชนตลอดเวลา คงมีรายการปกติในช่วงที่ไม่ต้องสื่อสารเป็นพิเศษ แต่เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะรายงานอย่างตรงไปตรงมา ให้พี่น้องเห็นอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาว่าคนที่กล่าวอ้างว่ายึดระบอบประชาธิปไตยเป็นไปตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เห็นด้วยว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นการรักษาสิทธิและรักษากฎหมายอย่างไร ตรงนี้จะช่วยให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้น ขณะเดียวกันในแง่การจราจรและข่าวสารก็จะได้บอกกับประชาชนว่าพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยง จุดที่ยังมีปัญหาอยู่ก็จะได้ดำเนินการได้ต่อเนื่อง และขอความร่วมมือทีวีทุกช่องในการเผยแพร่ข่าวสารด้วย

นายกฯกล่าวอีกว่า ในส่วนของการประเมินสถานการณ์และการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้รัฐบาลจะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เผชิญหน้าและใช้ความรุนแรง ผู้ชุมนุมบางส่วนก็ต้องการที่จะเพิ่มหรือยกระดับให้การชุมนุมรุนแรงมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจะอาศัยกำลังพลของตำรวจ ทหาร และเทศกิจที่มีอยู่ในการดูแลพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น ส่วนสถานที่ราชการนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องสอดส่องดูแล ในช่วง 24-48 ชั่วโมงข้างหน้า ส่วนภาคเอกชนนั้นขอเรียนว่าคงต้องช่วยรัฐบาลในการสอดส่องดูแลและมีมาตรการที่เข้มงวดกวดขัน และขอความร่วมมือประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุร้าย มาตรการเหล่านี้จะดำเนินการตั้งแต่วินาที

“เมื่อเราดำเนินการต่อไปแล้วนั้น เราเชื่อมั่นว่าจะแยกผู้ชุมนุมที่มาด้วยจิตใจบริสุทธ์ไม่ต้องการทำผิดกฎหมายออกจากผู้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่น รัฐบาลมั่นใจว่าเมื่อบังคับใช้กฎหมายและนำเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติได้ไม่นานจนเกินไป และรัฐบาลจะสามารถบริหารราชการแผ่นดิน และทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพสุดยอดอาเซียนและคู่เจรจาที่พัทยาให้สำเร็จลุล่วงไป และรักษาภาพลักษณ์ของประเทศได้ ในส่วนของพัทยาได้เพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และบัดนี้ผู้นำทุกประเทศยังยืนยันจะมาร่วมประชุมกับเรา และขอเชิญชวนทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมที่มีความสำคัญครั้งนี้ สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจและดำเนินการทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวของผม หรือบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง มีแต่ประโยชน์สุขของประชาชนและการรักษาความถูกต้องการรักษาระบบสำหรับระยะยาว ให้ความมั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความยั่งยืน” นายอภิสิทธิ์กล่าว

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า เข้าใจว่ามีพี่น้องจำนวนมากไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เพิกเฉยนิ่งดูดาย พร้อมรับผิดชอบ แต่ขอให้ร่วมกับรัฐบาลในการอดทนอดกลั้น มีความสงบรอบคอบ มีสติ ในการเอาชนะ สำหรับประชาชนคนไทยทุกสถาบันของชาติ และประเทศชาติ มั่นใจว่าแนวทางที่เดินไม่นานเกินรอจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง โดยไม่ต้องมีความสูญเสีย ตนและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ายความมั่นคงทุกคนจะทุ่มเททำงานเต็มเวลาเพื่อดูและให้เป็นเช่นนั้น ขอขอบคุณประชาชนจำนวนมากที่ได้แสดงความเข้าใจ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติเพื่อไม่ให้กระทบกับงานใหญ่ พร้อมเสมอที่จะมาชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายอภิสิทธิ์แถลงเสร็จก็ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายรัฐบาล ครม.เกือบทั้งคณะ และผู้นำกองทัพ ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีรายงานข่าว 2 กระแสว่า นายอภิสิทธิ์จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปพักค้างคืนที่พัทยา เพื่อเตรียมการประชุมอาเซียนในวันที่ 10 เมษายน หรือไม่ก็ไปพักที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่ง

หน้า 15


53 thoughts on “ไม้เด็ดรัฐบาล (โจ็กสุดๆ)

  1. เริ่มเห็นด้วยกับ wisuttoon แล้วสิ รัฐบาล ทหาร ตำรวจ ไม่ทำอะไรเลย เหนื่อยใจจริงๆ

Comments are closed.