57 thoughts on “โฟนอิน

  1. วาด การ์ตูน เ่ก่ง จัง ค่า

    สื่อ ความ หมาย ดี อ่ะ

    ชอบๆๆๆ ทำ ออก มา เยอะ ๆ น้าค้า

    น่าเก็บไว้ เปง ประวัติศาสตร์ ดี

    ( เด็ก เกษตร ) ………………..ผ่าง!!!~

  2. ขอบคุณ คุณฝางมากอีกครั้ง ครับ

Comments are closed.