อวกเอียวอัน อ้ายเอืออ๋อย

วิสุทธิ์ ตูน  7  พค. 53

a45

นานมาแล้ว  มีนายโจรหน้าตาดีคนหนึ่ง  แกมีรูจมูกเล็ก  ดังนั้นเวลาพูดจึงพูดไม่ค่อยชัด  จะออกเสียงด้วยตัวอ.อ่าง  แต่นายโจรคนนี้ก็มีลูกน้องเป็นจำนวนมาก  ซึ่งล้วนแต่มีจมูกเล้กและพูดไม่ชัดแทบทั้งสิ้น  ถือได้ว่าเป็นพวกเดียวกัน

วันหนึ่งนายโจรและพวกได้เข้าปล้นบ้าน 2 ผัวเมีย  เมื่อขึ้นไปบนบ้าน นายโจรได้ตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า  อ้าย เอือ อุก (อ้ายเสือบุก)  และเมื่อพบ 2 ผัวเมียได้ตะโกนสำทับต่อไปว่า  อี เอ้า ไอ เอา อา ไอ้ อด (มีเท่าไรเอามาให้หมด)  สองผัวเมียอกสั่นขวัญหาย  ฝ่ายผัวร้อบบอกนายโจรว่า ไอ้ อี เอย (ไม่มีเลย) และฝ่ายเมียได้เสริมว่า เอา อาก อน (เรายากจน) เมื่อนายโจรได้ฟังดังนั้น นายโจรได้ตะโกนบอกลูกน้องก่อนที่จะนำลูกน้องเดินลงจากบ้าน  อ้าย เอือ อ๋อย  อวก เอียว กัน (อ้ายเสือถอย  พวกเดียวกัน)

Comments are closed.