หน้ากาล

วิสุทธิ์ ตูน 15 มีนาคม 2552

หน้ากาล

เป็นสัญลักษณ์ของความโลภ ความโกรธ ความเกลี่ยดชัง เป็นภาพที่ประดับไว้เหนือกรอบประตูทางเข้าศาสนสถานฮินดู

เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์ระงับความโกรธ ความโลภ ความเกลี่ยดชัง

ลักษณะทั่วไปจะกทำเป็นภาพที่มีหน้าตาดุร้าย กำลังคายท่อนพวกมาลัยจากปาก ความจริงน่าจะกำลังกินท่อนพวงมาลัยมากกว่า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราหูอมตะวัน : ภาพสะท้อนความดีงามของบรรพชน)

Comments are closed.