ส.ค.ส. 2552

ขอให้มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ทุกประการ

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ไม่ขัดสนเงินทอง พบแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นมงคล

ด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจ

วิสุทธิ์ ตูน 1 มกราคม 2552

Comments are closed.