ยังสบายดีอยู่หรือ คุณทหาร ?

วิสุทธิ์ ตูน  1  เมษายน  2552

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11343 มติชนรายวัน

พันธมิตรแถลงการณ์ ประณาม”ทักษิณ” เรียกร้องทหารปกป้องสถาบัน

แถลงการณ์ฉบับที่ 1/2552

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เรื่อง คำเตือนต่อการวางเฉยกรณีมีการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์

กรณีที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนนักโทษหนีอาญาแผ่นดิน ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดการชุมนุมมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2552 พร้อมกับการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ปราศรัยปลุกระดมมวลชนกล่าวใส่ร้ายโจมตีประธานองคมนตรี องคมนตรี ศาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังที่ทราบแล้วนั้น

นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มผู้สนับสนุนได้กระทำการปลุกระดมใส่ร้าย ฯพณฯ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ว่า เป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แทรกแซงข้าราชการและศาล ใส่ความประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกล่าวหาองคมนตรีผู้ที่เคยเป็นอดีตประธานศาลฎีกา ว่า เป็นผู้ร่วมกันวางแผนในการล้มรัฐบาลระบอบทักษิณ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกล่าวอ้างตามคำบอกเล่าอย่างเลื่อนลอยที่ปราศจากหลักฐานและไร้ซึ่งความรับผิดชอบ

การปลุกระดมดังกล่าวทั้งหมดนั้น เป็นเพียงเล่ห์เพทุบาย เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรม และหาเหตุในการต่อรองเพื่อฟอกความผิดและนิรโทษกรรมให้กับนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพวก ตลอดจนเรียกร้องทรัพย์สินของตัวเองที่ถูกอายัด และยึดคืนมาเท่านั้น มิใช่เป็นการต่อสู้เพื่อประชาชนหรือเพื่อประชาธิปไตยตามที่กล่าวอ้างแต่ประการใด

นักโทษหนีอาญาแผ่นดิน ทักษิณ ชินวัตร นอกจากจะหลบหนีคดีความอันเป็นการไม่เคารพต่อคำตัดสินของศาลในพระปรมาภิไธยแล้ว คณะทนายความของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ยังเคยมีประวัติให้เงินสินบนใส่ถุง 2 ล้านบาท กับเจ้าหน้าที่ในศาลยุติธรรม จนถูกศาลฎีกาสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญา อีกทั้งนักการเมือง และอันธพาลในระบอบทักษิณ ยังข่มขู่คุกคามองค์กรตรวจสอบอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างป่าเถื่อน ดังนั้น คนที่ไม่เคารพและแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ก็คือ นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพวกทั้งสิ้น

ในขณะที่นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร กล่าวหาใส่ร้าย ว่า กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยถูกแทรกแซง และไม่เป็นธรรมในคดีที่ตัดสินว่าตัวเองมีความผิด แต่กลับใช้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไล่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทคนอื่นอย่างไร้ยางอาย ย่อมเป็นการพิสูจน์ว่านักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร เป็นเพียงแค่พูดเอาแต่ได้เท่านั้น หาได้สำนึกความผิดของตัวเองไม่

การที่นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ได้อ้างว่า ตัวเองไม่ได้พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ การกล่าวหาโจมตีใส่ร้ายประธานองคมนตรี องคมนตรี ศาล ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างในพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น

การปราศรัยบนเวทียังคงมีการพูดโจมตี ใส่ความ และปลุกระดม มิได้จำกัดเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังพาดพิงต่อโครงสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันองคมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะลดพระราชอำนาจด้วยการยุบเลิกสถาบันองคมนตรี มีการออกแบบจัดตั้งขบวนการเคลื่อนไหวยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ควบคู่ไปกับการปราศรัยจงใจดูหมิ่น อาฆาต มาดร้าย ใส่ร้าย สถาบันพระมหากษัตริย์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

พฤติการณ์ของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพวกทั้งหมดนี้ ดำรงความมุ่งหมายเพื่อกำจัดและทำลายตัวบุคคลและสถาบันภายใต้พระราชอำนาจเสียก่อน เพื่อหวังที่จะกัดกร่อนสถาบันพระมหากษัตริย์ในท้ายที่สุด

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นรัฐบุรุษที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี มีประวัติซื่อสัตย์สุจริต สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองมามากมายและยาวนาน การกล่าวหาโจมตี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ และหยาบคายของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพวก จึงเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลและไม่อาจยอมรับได้

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงมีมติดังต่อไปนี้

1.ประณามการกระทำของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร และพวก

2.แม้จะมีความสงสัยกระบวนการยุติธรรมก่อนถึงศาล แต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นและเคารพต่อศาลไทย ซึ่งกระทำภายใต้พระปรมาภิไธย จึงพร้อมพิสูจน์ตัวเองและน้อมรับคำตัดสินโดยไม่หลบหนี และไม่เรียกร้องการนิรโทษกรรมใดๆ ดังนั้น นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร จึงต้องยอมรับโทษตามคำพิพากษา และพิสูจน์ตัวเองในคดีทุจริตคอร์รัปชั่นทุกคดีโดยไม่ต้องเรียกร้องการนิรโทษกรรมใดๆ

3.เราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยกเลิกหนังสือเดินทาง และดำเนินการนำตัวนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ให้กลับมาลงโทษในประเทศไทย และทำตามข้อเรียกร้องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้ง 13 ข้อ ตามแถลงการณ์ฉบับที่ 29/2551 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2551

4.เราขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แถลงความจริงและคดีทุจริตทั้งหมดในระบอบทักษิณผ่านสื่อของรัฐ และเร่งรัดปฏิรูปสื่อโดยด่วนที่สุด

5.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลและทหารทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 ต้องพิทักษ์ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของรัฐ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การวางเฉยต่อการจ้องทำลายสถาบันองคมนตรี และสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมขัดต่อหน้าที่ มโนธรรมสำนึก และรัฐธรรมนูญ

6.ขอให้รัฐบาลหยุดยั้งการถ่ายทอดภาพและเสียงของนักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร โดยทันที เพราะการปล่อยให้นักโทษหนีอาญาแผ่นดิน ปลุกระดมใส่ความกระบวนการยุติธรรมในประเทศโดยไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้ เป็นการทำลายความมั่นคงของชาติในที่สุด

ด้วยจิตคารวะ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

ขอเรียนชี้แจงในฐานะที่เป็นทหารคนเดียวที่นั่งตรงนี้ ว่าทหารเราเรียนมา ฝึกมา กินเงินเดือน เพื่อทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติ บัดนี้ ความมั่นคงของชาติถูกกระทบอย่างรุนแรง ทหารจะวางเฉยไม่ได้ จะต้องออกมาชี้แจง และบอกประชาชน ว่า จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร โดยเราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเราจะพิจารณาตามสถานการณ์เป็นระดับไป ที่ออกมาพูดวันนี้ คือเตือนไม่ให้มีการวางเฉย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทหาร และเราอยู่เฉยไม่ได้ ต้องติดตามสถานการณ์ เมื่อถึงตอนนั้นจะทราบเองว่า เราควรทำอะไร

ผมบอกให้รัฐบาลและทหารออกมาชี้แจงนะครับ และบอกกับประชาชนว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ประเดี๋ยวจะเข้าใจว่า ให้ทหารออกมาทำอย่างนู้นอย่างนี้ ไม่ใช่นะ ต้องชัดเจน ที่ผมพูดไปชัดเจนมากเลย เพราะเป็นหน้าที่ทหารโดยตรงคือ การรักษาความมั่นคงของชาติ และบัดนี้ความมั่นคงของชาติถูกกระทบรุนแรงจะวางเฉยได้อย่างไร

นายพิภพ ธงไชย

การเรียกร้องรัฐบาลและทหารทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ตรงนี้ประเด็นแรก ส่วนจะทำอะไร คิดว่าทั้ง 2 ฝ่ายรู้เอง ประเด็นสอง อาจมีการถกเถียงกันว่า นักโทษชายทักษิณมีสิทธิและมีเสรีภาพเพื่อแก้ต่างตัวเองที่ถูกพิพากษาหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญแล้ว นักโทษชายทักษิณ มีสิทธิและเสรีภาพ แต่ต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม แต่เมื่อนักโทษชายทักษิณได้หลบในการแถลงและต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม และเมื่อศาลตัดสินแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะพูดนอกศาลโดยใช้สื่อ

ผมอยากย้ำคำนี้ “ใช้สื่อและคลื่นสาธารณะที่เป็นของรัฐ” สื่อคลื่นทั้งหมดเป็นของรัฐหมด ไม่ใช่รัฐบาล เป็นของรัฐหมดไม่มีสิทธิใช้ เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน จะต้องจำแนกระหว่างบุคคลที่ถูกกล่าวหา และถูกนำตัวไปขึ้นศาล ได้ให้สิทธิและเสรีภาพในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่หรือไม่ ปรากฏว่าในกระบวนการยุติธรรมได้ให้สิทธิและเสรีภาพในการต่อสู้คดีของ พ.ต.ท.ทักษิณ อย่างเต็มที่ แต่ พ.ต.ท.ทักษิณ สละเอง หนีหมายศาลเอง จึงต้องแยกให้ดี เพราะฉะนั้นการที่เราบอกให้ทำหน้าที่ให้ครบ คือตัวนี้ ว่าใครควรมีสิทธิ มีหน้าที่ มีบทบาทในที่สาธารณะ ตอนนี้นักโทษชายทักษิณ ไม่มีสิทธิและอภิสิทธิ์ใดๆ ในฐานะที่เป็นนักโทษ เพราะฉะนั้น รัฐบาลต้องดูแลเรื่องพวกนี้

หน้า 2

11 thoughts on “ยังสบายดีอยู่หรือ คุณทหาร ?

  1. วันนี้กองทัพสั่งตรวจสอบแล้วว่า ทักษิณ โฟนอินมาจากที่ไหน
    ส่วน รมต. ระนองรัตน์ กำลังตรวจสอบว่าส่งสัญญาณมาจากไหน เมื่อพบแล้วก็จะดำเนินกาต่อไป

Comments are closed.