มึงอย่าซื่อบื่อ

วิสุทธิ์ ตูน 2 มกราคม 2552

ข่าวสด  8  มกราคม  2522

เตรียมร้องศาลรธน.ตีความประชุมโมฆะ

นายสามารถกล่าวว่า หากยังดื้อดึงที่จะแถลงนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศต่อไปจะถือเป็นโมฆะ เพราะทำผิดข้อบังคับสภา ไม่จำเป็นต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณ หากใครไปรองรับในสิ่งที่ผิดก็จะเป็นตราบาปติดตัว

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ กล่าวว่าเรื่องนี้คงต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะเป็นการผิดข้อบังคับอย่างชัดเจน และพวกตนก็ไม่ไปร่วมประชุมแน่นอน อยากถามว่าการใช้กระทรวงการต่างประเทศเป็นที่ประชุมจะนับองค์ประชุมได้อย่างไร เพราะต้องใช้วิธีเสียบบัตรแสดงตน หากยกมือจะมีการโกงกันได้เหมือนที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำ กระทรวงต่างประเทศมีรูให้เสียบหรือไม่ ถ้ามีรูให้เสียบบัตร ก็จะไป

แจงยิบผิดข้อบังคับชัดเจน

พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 3 ระบุชัดเจนว่า การประชุมรัฐสภาต้องทำภายในอาณาบริเวณรัฐสภาเท่านั้น การย้ายสถานที่ประชุมจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุม 3 ข้อ ได้แก่ 1.การย้ายสถานที่ ประชุมรัฐสภา ต้องเรียกประชุมที่รัฐสภา เพื่อขอยกเว้นการบังคับใช้การย้ายสถานที่ประชุม ดังนั้นการเปลี่ยนสถานที่ประชุมแล้วมีมติใดๆ ออกมาต้องเป็นโมฆะ 2.การย้ายสถานที่ประชุมใดๆ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 3.การใดที่ไม่ได้ระบุในรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยึดธรรมเนียมประเพณีเป็นแนวทางดำเนินการ ซึ่งประเทศไทยไม่เคยมีการประชุมสภานอกอาคารรัฐสภา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการทำความเสื่อมเสียแก่สภานิติบัญญัติ

พ.อ.อภิวันท์กล่าวว่า หลังจากนี้ได้มอบให้นาย มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมเอกสารส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ด้านนายพีรพันธุ์ พาลุสุข ฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่าการย้ายที่ประชุมไปที่อื่นจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่แสดงความเห็นในที่ประชุมรัฐสภา ที่ตามปกติแล้วจะได้รับการคุ้ม ครอง แต่การใช้เอกสิทธิ์พูดในเรื่องต่างๆ นอกอาคารรัฐสภาอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมา และส.ส.ก็จะไม่สามารถแถลงนโยบายได้อย่างเต็มที่


Comments are closed.