ปาไข่

วิสุทธิ์ ตูน 15 มกราคม 2552

“ปาไข่ โบราณห้าม”

การนำอาหารมากว้าง-ปา เป็นบาปอย่างยิ่ง

บั้นปลายชีวิตจะลำบาก อดหยากไม่มีอะไรจะกิน

พึงสังวรไว้แล

Comments are closed.