๑๓  ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต

๑๓  ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต

พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

……

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

รองศาสตราจารย์วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ

ข้าราชการบำนาญและทีมงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *