โอะฮาโย โกะไซมัส

japoons

โอะฮาโย โกะไซมัส  สวัสดี

ในวันนี้  ปีใหม่  ให้มีสุข

ซ็อกสับบาย  ตลอดปี  มินเมียนทุกข์

เพื่อนเฟซบุ๊ก  สนุกสนาน  สำราญใจ

ขอให้เมียน  โซกซัย  ในมื้อนี้

ป่วยไข้บ่ได้มี  เจีย ดี หลาย

ทรัพย์สิน  เงินทอง มีมากมาย

ตลอดปี  ตลอดไป  ไอ วิ๊ซ ยู

….

โอะฮาโย โกะไซมัส =  สวัสดี  (ญี่ปุ่น)

ซ็อกสับบาย =  สุขสบาย          (เขมร)

มินเมียน  =  ไม่มี                     (เขมร)

เจีย  =  ดี                                  (เขมร)

เมียน   =  มี                             (เขมร)

โซกซัย    = โชคชัย                 (ลาว)

บ่  = ไม่                                    (ลาว)

หลาย  = มากมาย                     (ลาว)

ไอ วิ๊ซ ยู  = ฉันปรารถนาให้คุณ (อังกฤษ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *