โง่เขลาขนาดไหน

sick

จิปาถะ

โง่เขลาขนาดไหน

เพื่อให้ต่อเนื่องจากเรื่อง กรณีศึกษา : ข้าราชการขอลาออกจากราชการแต่ติดทุนรัฐบาล ที่โพสต์ไว้เมื่อวานนี้ (31 ตค.57) ขอนำ บันทึกท้ายหนังสือ ที่ ศธ 0545.1(1) / 351 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 57 มาเพื่อพิจารณาครับ
– ตามที่(หน่วยงานใหม่) จะบรรจุ (ผู้ลาออก) ตำแหน่ง…….แต่เนื่องจากปัจจุบัน (ผู้ลาออก) ยังมีภาระผูกพันการชดใช้ทุนอยู่กับ(หน่วยงานเดิม) ต้นสังกัด (หน่วยงานใหม่) จึงได้มีหนังสือขอควบคุมดูแลทุนที่เหลืออยู่ของบุคคลดังกล่าวต่อจาก (หน่วยงานเดิม) นั้น
– บัดนี้ (หน่วยงานเดิม) แจ้งว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ (ผู้ลาออก) มาปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่เหลืออยู่ที่(หน่วยงานใหม่) ได้ เนื่องจาก(หน่วยงานเก่า) ไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบในการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโอนย้ายมาเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยได้
– จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยระเบียบกระทรวงการคลังสามารถกระทำได้ กองบริหารบุคคลได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยัง (หน่วยงานเดิม) และได้รับการยืนยันไม่อนุญาตให้ (ผู้ลาออก) มาปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่เหลืออยู่ที่(หน่วยงานใหม่)แต่อย่างใด

วันนี้ผมไม่อยากพูดถึงจิตใจที่คับแคบของผู้บริหารของเรา แต่ผมอยากให้ท่านพิจารณาประโยคสั้นๆที่ว่า “โดยระเบียบกระทรวงการคลังสามารถกระทำได้” เพื่อจะได้เห็นว่า ผู้บริหารของเราโง่เขลาขนาดไหน

 

Comments are closed.