เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์

เรื่องสั้น เหตเกิดที่มหาลัยสารขัณฑ์


11
ตอนนี้สถานการณ์พาให้ คม หักศอก ต้องทำหน้าที่เป็นนักสืบ (Detective) แบบ เชอร์ล็อก โฮมส์ แต่ไม่ได้สืบคดีฆาตกรรมอะไรหรอกนะ เพราะคงไม่มีใครถูกลักพาตัว หรือถูกฆาตกรรม แต่ทำหน้าที่เป็นนักสืบ เพื่อสืบหาร่องรอยการกระทำความผิด ของนางแต้ม ตัวละครของผม หรือผู้ต้องหาตามกฏหมาย และจากการตรวจสอบเอกสารได้พบร่องรอยความไม่ชอบมาพากลเป็นอันมาก ดังนี้
ร่องรอยความผิดพลาดที่สำคัญ และสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร ที่มีผลผูกพันกับทั้งตัวนางแต้มเองและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก เป็นร่องรอย ที่ทั้งตัวนางแต้มและผู้เกี่ยวข้อง คิดไม่ถึง ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความโลภที่ต้องการจะแย่งชิงอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง และความชอบด้วยกฎหมาย นั่นก็คือ การเป็นรักษาการอธิการบดี ที่ไม่มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ที่ชอบด้วยกฎหมาย มาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560
คำถามก็คือ เมื่อนางแต้มรักษาการอธิการบดีมาจนครบ 180 วันแล้ว ทำไม สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาโดยตำแหน่ง ซึ่งเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 23 คน ถึงไม่แต่งตั้งให้นางแต้มให้รักษาการอธิการบดี ทั้งๆที่คณะ คสช.ได้มีคำสั่ง มอบอํานาจให้สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งบุคคลที่รักษาราชการแทนอธิการบดีอยู่แล้ว ก่อนที่คำสั่ง คสช. จะมีผลบังคับใช้ ให้รักษาการต่อไปได้ เกิน 180 วัน หรือว่าสภาไม่ต้องการให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี ?
แต่ถ้าสภามหาวิทยาลัย ต้องการให้นางแต้ม รักษาการอธิการบดีต่อไป นายกสภา มหาวิทยาลัยสามารถออกคำสั่งแต่งตั้งนางแต้ม ให้รักษาการอธิการบดีไปได้ โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง คสช.ดังกล่าว นางแต้มก็จะเป็นรักษาการอธิการบดีที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีอำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ สมบูรณ์ทุกประการ แต่ทำไมสภาถึงไม่ทำ?
หรือว่านายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าใจว่า นางแต้มสามารถจะรักษาการอธิการบดีต่อไปได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคำสั่งของนายกสภาฯ ก็ได้
หรือนายกสภามหาวิทยาลัย และ สภามหาวิทยาลัย ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบราชการ จึงไม่มีใครเสนอแนะ หรือทักท้วง ในกรณีที่ นายกสภามหาวิทยาลัย ยังไม่มีคำสั่ง แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี จึงปล่อย ให้ข้าราชการบำนาญ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
งง ครับผม

รออ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *