เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ใช้ปลูกสะระแหน่)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ใช้ปลูกสะระแหน่)


10
“อาชญากร ย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ ” Criminals always leave evidence” เป็นคำคมที่เป็นทั้งความจริง (Fact) และเป็นเครื่องเตือนใจ (Reminder) เพื่อมิให้คนกระทำความผิด
ซึ่งนางแต้ม ตัวละครของผม หรือรักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาลัยสารขัณฑ์ ละเลยคำคมนี้ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา นางแต้มได้กระทำความผิดในหลายกรณีและได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายจนยากที่จะแก้ไขเยียวยาให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดีได้ ถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าหมดสภาพ ใช้ได้แค่ปลูกสะระแหน่เท่านั้น
ร่องรอยความผิดที่นางแต้มทิ้งไว้มีมากมายหลายเรื่อง เช่น การฟ้องร้องอาจารย์,พนักงานและยาม ที่ศาลสารขัณฑ์, ร่องรอยเรื่องป้ายละเมิดพระบรมฉายาลักษณ์และปริญญาบัตร ร่องรอยการทุจริตและการขาดธรรมาภิบาล,ร่องการรักษาการที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย,ร่องรอยการสรรหานายกสภาฯและสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

สำหรับเรื่องอาจารย์,พนักงาน และยาม จำนวน 9 คน ที่เขียนป้ายประท้วง ไม่ต้องการอธิการบดีที่ขาดธรรมาภิบาลนั้น ถือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแท้ๆ แต่เพราะความโกรธ อาฆาตแค้นบุคคลที่ตัวเองไม่พอใจ ต้องการจะสั่งสอน กำราบ ให้คนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในอาณัติของตัวเอง โดยไม่ได้คำนึงว่า การกระทำของตนนั้นถูกหรือผิด ทั้งนี้ เพื่อให้คนเหล่านั้นมาสนองความโลภโมโทสันของตัวเอง จนไม่รู้จักหมดสิ้น ด้วยการเป็นโจทย์ฟ้องแบบเหมารวมทั้ง 9 คน ให้ตกเป็นจำเลย
แต่อนิจจา การฟ้องศาลฯดังกล่าว กลายเป็นว่านางแต้มประมาท เหมือนส่งกุญแจเซฟ และกุญแจห้องต่างๆ ให้กับจำเลยทั้ง 9 คน ให้สามารถขออำนาจศาลในการ ที่จะเรียกเอกสารต่างๆ ที่นางแต้ม เก็บรักษาไว้เป็นความลับในทุกประเด็น ที่จำเลยทั้ง 9 คนอยากรู้ อยากเห็น แต่ไม่มีโอกาสได้เห็น ก็จะได้ถือโอกาสร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลเรียกเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในประเด็น ที่สงสัย ออกมาแสดงต่อศาล ว่า ข้อความต่างๆ ในป้ายนั้น เป็นความจริงหรือความเท็จ อาทิเช่น ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การขาดธรรมาภิบาล การหมิ่นเบื้องสูง การรักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
ที่สำคัญ อีกประการหนึ่งก็คือ นางแต้ม เอาเอกสารการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีที่เป็นเท็จ ไปแสดงต่อศาลทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว คำสั่งรักษาการอธิการบดี ที่นำไปแสดงต่อศาล เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เท่ากับไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อศาล เพื่อให้บุคคลอื่น ต้องรับโทษทางอาญา ซึ่งเป็นความผิด ทางอาญาที่มีโทษสูง เหตุที่นางแต้ม จำเป็นต้องทำในเรื่องดังกล่าว ก็เพราะว่านางต้องการที่จะปิดปาก ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของตัวเอง แต่หารู้ไม่ว่า นอกจากจะปิดปากคนอื่นไม่ได้แล้ว ตัวเองกลับมาแก้ผ้าล่อนจ้อน ให้คนอื่นเขาเห็น ว่ามีความผิด มีความชั่วร้ายอย่างไร จนในที่สุด ก็ไม่มีที่ยืนในสังคม ต้องไปยืนอยู่ในคุก
ดังนั้นจึงขอฝากเตือน นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาลัยสารขัณฑ์ ให้ตระหนักให้ดี ก่อนที่จะเข้าไปอุ้มนางแต้มต่อไป จนในที่สุด เอาตัวเองเข้าไปติดเครื่องพันธนาการรวมกับนางแต้มด้วย
ท่านกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ท่านทราบไหมว่า ในวันนี้ 10 กรกฎาคม 2563 นางแต้มไปทำอะไรที่ไหน นางแต้มได้บอกความจริงต่อท่านหรือไม่ ว่าไปราชการที่ใด ถ้าท่านอยากรู้ ว่าความจริงเป็นอย่างไร ก็ให้ท่านไปที่กองปราบปราม ถนนพหลโยธิน แล้วท่านจะเจอกับคนที่ท่าน สนับสนุน อุ้มชู และปกป้อง ประดุจไข่ในหิน ก็ไม่ปาน ส่วนจะไปทำอะไรนั้น ก็ขอให้สอบถามกันเองก็แล้วกัน นี่แค่ร่องรอยแรกเท่านั้น ยังจะมีร่องรอยอื่นๆอีกเยอะ ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *