เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปกครอง)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (คำสั่งปกครอง)


4
มีนา จัน และคม หักศอก นั่ง Booze กันมาตั้งแต่บ่ายแก่ๆ ตอนนี้เกือบ 3 ทุ่ม เข้าไปแล้ว ที่ใต้โต๊ะเต็มไปไปด้วยขวดเปล่า ทั้งคู่ตาปรือจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่ ดูแล้วท่าจะไปไม่รอด เดี๋ยวก็คงพับ
แต่เมื่อคม หักศอก ซึ่งกำลังจะพับ ถามอ้อๆแอ้ๆว่า “ไอ้คำสั่งปกครองนี่มันอะไรวะ มีนา”
เท่านั้นแหละ มีนา ก็ตาสว่างขึ้นมาทันที เคาะหัวตัวเอง บ่นดังๆว่า “คิดว่าจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่บ่ายแล้วซิ ลืมไปได้ไง”
“งั้น…ว่า..มา…เลยยย มีนา” คม ลากเสียงยาว

มีนา หยิบเบียร์ติดก้นแก้วขึ้นดื่ม ก่อนจะที่เริ่มต้นบรรยาย “ตามที่ นางแต้ม ตัวละครของแก หรือรักษาการอธิการบดี (เถื่อน) มหาลัยสารขัณฑ์ ได้แอบอ้างว่าตัวเองเป็นรักษาการอธิการบดี และได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยความเห็นชอบของโมฆะสภาฯ เช่น แต่งตั้งรองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ที่ปรึกษาอธิการบดี, คณบดี ฯลฯ ซึ่งเรารู้กันหมดแล้วว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นโมฆะ”
คม ถามว่า “แล้วแกว่า ต่อไปมันจะเป็นอย่างไรวะ คนกลุ่มนี้จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่อย่างไร”
มีนา ตอบว่า “คำสั่งต่างๆที่เหล่าโมฆะบุรุษและโมฆะสตรีได้ออกคำสั่งไปแล้วนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะหลังจากวันที่ 15 กันยายน 2560 ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางแต้มรักษาการอธิการฯ ดังนั้น จะมีการเพิกถอนคำสั่งเหล่านั้น ซึ่งตาม มาตรา 51 กำหนดไว้ว่า การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี”
“มีนา แกไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนวะ” คม เริ่มตาสว่าง
“ก็ดูจาก พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และถามผู้รู้ ซิวะ”
“แล้วทีนี้พวกรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยอธิการบดี, ที่ปรึกษาอธิการบดี, คณบดี ฯลฯ พวกนั้นจะได้รับความคุ้มครองหรือเปล่า”
มีนา ยกมือชี้นิ้วขยับขึ้นลงเป็นจังหวะช้าๆ และบอกว่า “มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่ามาแต่ต้นนั่นแหละ แต่…แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
คือ (1)

(รออ่านต่อ พรุ่งนี้ ครับผม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *