เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ฟ้องเท็จ)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ฟ้องเท็จ)


27
ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่าง มีนา จัน และ คม หักศอก
คม : “ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ที่ 03/60 ลงวันที่ 18 มีค.60 ให้นางแต้มรักษาการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 20 มีค. 60 เป็นต้นไปไม่เกินร้อยแปดสิบวัน ซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กย.60 และหลังจากนั้นสภาฯได้แต่งตั้งใครให้รักษาการฯหรือเปล่า?” คมถาม
มีนา : “ไม่น่าจะมี ถ้ามีก็ควรเอามาให้ดูกันจะได้เคลียร”
คม : “ดังนั้น แสดงว่าสภาฯ ชุดก่อนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ฯ เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยไม่มีรักษาการอธิการบดี ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีรองอธิการบดีไปด้วย …
ต่อมาในวันที่ 29 เมย. 62 จึงมีคำสั่ง แต่งตั้ง รักษาการอธิการบดี โดยอ้างวาระการประชุม ในวันที่ 29 เมย. 62 แต่เมื่อตรวจสอบดูแล้ว ไม่ปรากฏว่า มีการประชุมในวาระแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีแต่อย่างใด จนกระทั่ง วันที่ 23 กพ. 63 ได้ออกคำสั่ง เพื่อ แก้ไขคำสั่ง ที่ 05/ 62 โดยอ้างว่า มีความผิดพลาดในเรื่อง วันเดือนปีที่ประชุม แต่ความเป็นจริง ปรากฏว่า มีอาจารย์ไปพบความผิดปกติ ในเรื่องการออกคำสั่ง เพื่อไปใช้ประโยชน์ ในบางสิ่งบางอย่าง จึงได้มีการแก้ไข แต่ในการแก้ไขคำสั่ง ปี 63 ปรากฏว่า ไปอ้างมติที่ประชุม วันที่ 18 มีค. 60 ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 15 กย 60 ถึงวันที่ 23 กพ. 63 จึงไม่มี รักษาการอธิการบดีเลย ดังนั้น ความผิดพลาด จึงตกอยู่ กับ สภามหาวิทยาลัย ชุดปัจจุบันด้วย
มีนา : ดังนั้น นิติกรรมใดๆ เช่น เงินค่าบริหาร เงินค่ายานพาหนะ และค่าอื่นๆ ที่รับไปแล้ว ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
คม : ก็เป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่จะต้องไปไล่เบี้ย เรียกคืนมา แต่ถ้าไม่สามารถเรียกคืนได้ ความรับผิดชอบทางละเมิดก็จะตกอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยชุดก่อนและชุดปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชุดเดียวกัน
มีนา: แล้วนายกสภาฯ จะไปทำคำสั่ง เพิ่มเติม ย้อนหลังได้หรือไม่
คม : ก็สามารถทำได้ แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการสร้างหลักฐานเท็จ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคดี ให้ทั้งนายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ อีกต่างหาก ที่สำคัญที่สุด ก็คือ นางแต้ม ได้นำคำสั่งทั้ง 3 คำสั่งนี้ ไปใช้เป็นหลักฐาน ที่ศาล ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการฟ้อง อาจารย์ ทั้ง 9 คน ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วย
มีนา: จากการประมวลเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า นางแต้ม ขาดคุณสมบัติ ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย นางแต้ม จึงไม่มีสิทธิ์ ที่จะประชุมสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นมาแล้ว
ดังนั้น มติใดๆก็ตาม ที่นางแต้มเข้าร่วมประชุม จะต้องเป็นโมฆะทุกมติ แม้แต่การที่นางแต้ม ไปฟ้อง อาจารย์ด้วย
คม : แล้วนางแต้มไปฟ้องอาจารย์ในฐานะอะไรล่ะ ในเมื่อนางแต้มไม่ได้รักษาการอธิการบดี แผ่นป้ายต่างๆจะไปกระทบกระเทือน กับนางแต้มได้อย่างไร
คมและมีนา พูดขึ้นพร้อมกันว่า : “นางแต้ม เอ้ย! ขอให้ระวังตัวไว้นะ เวลาถูกฟ้องกลับ ในฐานฟ้องเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นต้องรับโทษ ในคดีอาญานั้น โทษมันสูงนะจะบอกให้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *