เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (อุกอาจ)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (อุกอาจ)


25
คำสั่ง ม.สารขัณฑ์ ตาม Timeline ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า นางแต้มและพวก ได้กระทำการที่เป็นการอุกอาจ ท้าทายอำนาจกฏหมายบ้านเมืองอย่างไม่กลัวเกรง ดังนี้

1.นางแต้มและนายกสภาฯ ร่วมมือกันแก้ไขหลักฐานทางราชการ โดยการแก้ไขคำสั่งให้ตนเองมีอำนาจต่อเนื่อง ที่มีผลย้อนหลังไปถึง 3 ปี เพื่อประโยชน์ตน
การแก้ไขเอกสารทางราชการนั้น ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแก้ไข ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เป็นคดีอาญา ส่วนหน่วยราชการ ตามปกติก็จะไม่ทำกัน นอกจากจะมีความจำเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนโดยรวม

ส่วนการแก้คำสั่งที่ นางแต้มและนายกสภาฯ มหาลัยสารขัณฑ์ ร่วมมือกันทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงไม่น่าจะถูกต้อง

2 .สาเหตุของการแก้ไขคำสั่ง อาจจะเนื่องมาจากในช่วงกลางเดือน กันยายน 2562 ได้มีคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ท่าน ได้เขียนป้ายประท้วงว่าไม่ต้องการอธิการบดีที่ขาดธรรมาภิบาล ซึ่งทำให้นางแต้ม โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ และได้แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ. แต่ปรากฏว่าไม่ทันใจ นาง จึงดำเนินการฟ้องศาลเสียเอง แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว นางเป็นคนเถื่อน ไม่มีคำสั่งรักษาการอธิการบดี เพราะคำสั่งให้รักษาการ หมดเวลาไปตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 แล้ว ส่วนคำสั่งรักษาการที่ 05/2562 ลงวันที่ 29 เมย.62 ก็เป็นคำสั่ง “ผี” เพราะไม่มีวาระของคำสั่งในการประชุมสภา นางจึงโน้มน้าวหรือสั่งการให้นายกสภาฯ แก้ไขคำสั่ง เพื่อใช้อ้างในคำฟ้อง พวกหัวไม้ทั้ง 9 คน ว่า “โจทย์เป็นรักษาการอธิการบดีฯมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน”

การแก้ไขคำสั่งเพื่อฟ้องคณาจารย์ดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความโกรธเกลียดชัง ทำให้เรื่องการ รักษาการอธิการบดี(เถื่อน) ซึ่งคลุมเคลืออยู่นานแล้วนั้น กระจ่างขึ้น ทำให้ประชาคมชาวสารขัณฑ์ ตาสว่าง และรู้ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 กย. 2560 – 22 กพ. 2563 เป็นต้นมานั้น นางเป็นรักษาการอธิการบดี (เถื่อน,เถื่อน) อย่างสมบูรณ์

เรื่องนี้ทั้งนางแต้มและนายกสภาฯ ติดคุกแน่นอน ครับผม ช่วยลงขันกันฟ้องทีเถอะ หรือไม่ก็พากันไปแจ้งความเอาผิด ให้อัยการจัดการฟ้อง ส่วนจะได้ผลหรือไม่อย่างไปสนใจ ซื้อหวยบ่อยๆ ก็ถูกจนได้แหละ
ขอจบด้วย นางแต้ม หลังจากไปศาลได้ใช้วิธีที่เคยหากิน ปล่อยข่าวข่มขู่ประชาคมให้เกรงกลัวว่า “นางชนะคดีหญิงผู้กล้าแล้ว” ก็อย่าไปฟังแกเลยครับ ปล่อยแกไปเถอะ เพราะแกอยากจะสบายใจบ้าง เพราะกลุ้มจะตายห่..อยู่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *