เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ความหวัง)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (ความหวัง)

16

ช่วงนี้ที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ประเทศสานขัณฑ์ จะมีการเลือกตั้งกรรมการสภาฯที่เป็นตัวแทนจากคณาจารย์ โดยจะเริ่มลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ส่วนคณาจารย์ทั้งหมดจะลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-12.00 น. จากนั้น เวลา 12.15 น ก็จะเป็นการนับคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีจับฉลาก ให้เหลือเพียง 4 ท่าน ตามที่กำหนด จึงคาดว่า 15.00 น.ก็จะรู้ผลและเนื่องจากนางแต้ม ตัวละครของผม หรือ รักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง(ซึ่งความจริงนางไม่ควรเป็น) ทำให้ประชาคมไม่ไว้วางใจ เพราะนางมีประวัติการหมดเม็ดมาตลอด เรื่องนี้นางล้มละลายไปนานแล้ว จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย เพราะคงถึงเวลาแล้ว ที่ประชาคมจะตื่นตัวร่วมกันตรวจสอบ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้ได้คนดีมีคุณธรรมมาร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยเสียทีเรื่องนี้ผมไม่ได้หวังอะไรมากนัก แต่ก็อดหวังไม่ได้ สิ่งที่ผมฝันหาก็คือ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นปกติ ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของท่าน จะได้เดินหน้า พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าอื่นๆต่อไปสำหรับฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอให้นึกถึงประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย อันเป็นสถานที่ที่หลายคนแจ้งเกิด (รวมทั้งนางแต้มด้วย) เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนักศึกษา มาสู่ความเป็นคุรุ (คุ แปลว่า “แสงสว่าง” รุ แปลว่า ความมืดมน) คุรุ หรือ ครูอาจารย์ คือ ผู้ขจัดความเขลาที่มืดมน ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้มีความรู้ความสามารถสามารถออกไปประกอบอาชีพการงานสุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโปรดอย่าได้สร้างเงื่อนไขเพื่อสานต่อความขัดแย้งแบบไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปเลยสำหรับนางแต้ม หรือ รักษาการอธิการบดี (เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ขอให้พอเถอะครับ อายุมากแล้ว อย่าบ้าระห่ำไปนักเลย เดี๋ยวญาติพี่น้องจะพลอยเดือดร้อนไป กับความบ้าเลือดของเธอด้วย ด้วยความหวังดี ครับผม…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *