เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์


21
วันนี้เกิดอยากเขียนนิทาน แต่ไม่มีพ็อตเรื่อง จึงเอาตำนาน นางแต้ม แห่ง มหาวิทาลัยสารขัณฑ์มาเขียน ใครเป็นใคร เดาเอาเองนะครับ ถ้าไม่รู้ ก็คือ เขียนไม่รู้เรื่อง ครับผม

กาลละครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีสัตว์เลี้ยงและสัตว์ไม่ได้เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ได้แก่ ตีตุย (นกฮูก) ฉะแก (สุนัข) เตีย(เป็ด) และ ก็อณด็อล(หนู) ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันแบบแกนๆ ตามกฏของบ้านที่ว่า ให้ตีตุย เป็นประธานควบคุมดูแลให้ทั้งหมดอยู่ด้วยกันอย่างสงบ ให้มีหัวหน้า 1 ตัว ทำหน้าที่บริหารจัดการ โดยมีวาระ 4 เดือน สามารถเป็นได้ 2 วาระ แต่ถ้าต้องการจะเป็นอีกต้องเว้นวรรค ซึ่งตอนนี้ ฉะแก เป็นหัวหน้า และกำลังจะหมดวาระที่ 2

ดังนั้นจึงมีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาหัวหน้าใหม่ ปรากฏว่าคะแนนในช่วงแรก เตีย ได้อันดับหนึ่ง ก็อณด็อล อันดับสอง ดังนั้น ทั้งสามจึงมาคุยกันนอกรอบ ฉะแก บอกว่า ให้ทั้งคู่ตกลงกันเอง
ก็อณด็อล เสนอว่า เพื่อความเป็นธรรม เราน่าจะแบ่งกันเป็นคนละครึ่ง ฉันขอเป็นก่อน 2 เดือน จากนั้นเธอก็เป็น เตีย ไม่โอเคด้วย เพราะการเป็นหัวหน้า ไม่ใช่ขนมที่จะแบ่งกันกินได้ อีกอย่างถ้าเธอเป็นแล้ว เกิดไม่ยอมออกจะทำอย่างไร เรียกว่าไม่เสียรู้

แต่ก็อณด็อลอยากเป็นหัวหน้าจนตัวสั่น จึงหาวิธีตกลงกับ ฉะแก ว่า เมื่อได้เป็นครบวาระแล้ว ต่อไปจะสนับสนุนให้ฉะแก กลับมาเป็นอีกครั้ง ก็อณด็อลกระซิบกับฉะแก ว่า ในช่วงที่ฉันเป็น เธอจะได้สิทธิประโยชน์ทุกอย่าง แรกสุดคือที่ปรึกษา และหากต้องการจะให้ใครเป็นอะไรก็บอกมา จะจัดให้ทุกอย่าง ฉะแก โลภ และโง่จึงตกลง และหาทางลอบบี้กับตีตุย ก็อณด็อลจึงได้เป็นหัวหน้าสมอยาก

ปรากฏว่า เมื่อ ก็อณด็อลหรือ หนูแต้ม ได้เป็นหัวหน้าแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ลืมข้อตกลงทั้งหมด ทำให้ ฉะแก เสียใจมาก กินไม่ได้นอนไม่หลับ ที่เสียรู้ก็อณด็อลเลยกระอักเลือดตาย แบบจิวยี่

นิทานตอนนี้สอนให้รู้ว่า “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง
….
ยังมีต่ออีกตอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *