เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เอวัง)

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (เอวัง)


18
มีคนสงสัยว่า พระคาถา เย ธัมมา น่าจะนำมาใช้กับกรณีการแต่งตั้งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ที่ไม่ชอบมาพากลไม่ได้ เพราะผู้ที่ก่อเหตุนั้น บัดนี้ ไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรอีกแล้ว จึงไม่มีความหมายอะไร ส่วนที่ผู้ก่อเหตุยังเที่ยวมาวุ่นวายไกล่เกลี่ยโน่นไกล่เกลี่ยนี่ ก็ไล่มันไปซะ อย่าไปสนใจ คนมันเหงา หมดสะเพียบไม่มีอะไรจะทำ

ผมว่า คนที่สงสัยเรื่องพระคาถาเยธัมมา คงอยากให้ผมอธิบาย หรือขยายความ ซึ่งคงไม่ต้อง เพราะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้ว

“ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ พระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น “

พระพุทธองค์นั้นตรัสถึงเหตุที่เกิด มิได้ตรัสถึงผู้ก่อเหตุ เพราะเราคงจะไปแก้ที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วิทยุไม่ดัง ก็ต้องให้ช่างเปิดเครื่องดูหาเหตุ ปรากฏว่าหนูกัดสายไฟขาดไป 1 เส้น วิทยุเลยไม่ดัง นั่งคือ เหตุ
ฉะนั้นก็ต้องแก้ที่เหตุ คือ ต่อสายไฟเสียใหม่ วิทยุก็ดังเหมือนเดิม ซึ่งไม่เกี่ยวหนู ถ้ามันมายุ่งอีก ก็ไล่มันไป หรือไม่ก็ใช้กาวดักหนูจัดการซะ แต่อย่าไปสนใจ หนูมันเหงา ไม่มีอะไรจะทำ “ไอ้หนูจัญไร”

ฉะนั้น กรณีการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ จึงไม่เกี่ยวกับตัวเจ้าเวรตะไล แต่มันเสือกไปตั้งคนชั่ว คนเลว มาเป็นอธิการบดี กรณีนี้ การแก้ที่เหตุก็คือ จัดการคนชั่วคนเลวออกไปให้พ้น ก็จบ
ผิดถูกอย่าว่ากันนะครับ เพราะไม่ใช่พระ
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
….

Leave a Reply

Your email address will not be published.