เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (สำนึกรู้ )

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (สำนึกรู้ )

11

1.ผมไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ ผมเรียนวาดเขียน ฉะนั้น ถ้าต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับคดีความ ก็จะเป็นการจินตนาการขึ้นมาเองล้วนๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องแต่ง จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือนำไปฟ้องร้องได้

แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่า ศาลนั้นพิพากษาคดีฉพาะตามคำฟ้อง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่ส่งไปเท่านั้น เช่น คดีฆ่าคนตาย จะฆ่าคนตายจริงหรือเปล่าศาลไม่รู้  แต่ศาลจะพิจารณาจากหลักฐานว่า น่าเชื่อว่าไม่ได้ฆ่าคนตายจริงหรือไม่เท่านั้น 

กรณีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสารขัณธ์ ศาลสูงได้พิพากษายกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้น กรณีที่มีผู้ฟ้องว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นอธิการบดีนั้น อายุเกินกว่า 60 ปี 

เรื่องนี้ศาลยืนตามศาลชั้นต้นได้เลยจนแทบไม่ต้องคิด เพราะหลักฐาน คือ พรบ.มหาวิทยาลัย ไม่ได้กำหนดไว้ว่า อายุเกิน 60 ปี เป็นอธิการบดีไม่ได้ แล้วจะให้ศาลพิพากษาว่า อายุ เกิน 60 ปี เป็นอธิการบดีได้อย่างไร ถ้าจะไม่ให้มีอธิการอายุเกิน 60 ก็ต้องไปแก้ที่ พรบ.มหาลัย ไม่ใช่แก้ที่ศาล

ฉะนั้น การฟ้องศาล ก็ต้องอยู่ที่เรื่องที่ฟ้อง และหลักฐาน  เช่น ให้ศาลพิพากษาว่า บุคคลที่อายุเกิน 60 ปี และไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐได้หรือไม่    ฟ้องแบบนี้มีโอกาส “ลุ้น” ครับผม

2.เรื่องสั้นเหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ผู้สันทัดกรณีบอกว่า ใกล้จะถึงตอนอวสานแล้ว เพราะจะมีแรงกดดันจากพวกเดียวกันเอง คือ จากคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัยสารขัณฑ์เอง

(กอ.ม.) ที่เป็นผู้เริ่มสร้างปัญหาให้ สภามหาวิทยาลัย เดินต่อไปไม่ได้และต้องติดกับดักของตัวเอง ที่ลงมติโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย 2 กรณี คือ

*กรณี ที่ผู้ร้อง อุทธรณ์ เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมในการโยกย้าย หน้าที่

1) สภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ขยายเวลา ให้คณะกรรมการ กอ.ม. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2)ประธาน กอ.ม. สารขัณฑ์ แจ้งต่อที่ประชุม กอ.ม.ว่า สภาฯอนุญาต ได้ขยายเวลาให้ กอ.ม.พิจารณาเรื่องที่มีผู้ร้องต่อไปอีก ดังนั้น การลงมติของ กอ.ม.ครั้งใหม่จึงไม่ชอบด้วยกฏหมาย

3) ประธาน ลงนามในหนังสือ ถึงผู้ร้องไม่ถูกต้องตามมติของ กอ.ม.ซึ่งได้เคยลงมติไปแล้ว เอกสารดังกล่าวจึงเป็นเอกสารเท็จ

4)หนังสือที่มีข้อความเป็นเท็จ จำเลยได้นำไปเป็นหลักฐานในศาลแล้ว

5)ผู้ร้องกำลังจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับ กอ.ม.และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ (เพียงแต่รอเอกสารบางอย่าง)

*กรณี บุคลากร ได้ร้องต่อ กอ.ม. เรื่องถูกผู้ที่รักษาการอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออกคำสั่ง ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและลงโทษ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1)กอ.ม.ได้รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่ง จากบุคลากรอีกรายหนึ่งที่ถูกลงโทษโดยไม่เป็นธรรม โดย คำสั่งของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการอธิการบดี ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (พร้อมบันทึกสถานีตำรวจ)

2) ผู้ร้องดังกล่าว ได้แจ้งความ เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจ ว่า หาก กอ.ม.ยืนยันว่าการลงโทษดังกล่าวชอบด้วยกฏหมาย ก็จะดำเนินคดี กับ กอ.ม.ทั้งคณะ

3) กอ.ม.คง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และคงลงมติว่า ผู้ที่ลง นามในคำสั่ง ลงโทษ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิเช่นนั้น ก.อม.จะต้องถูกดำเนินคดีเสียเอง

จากทั้งสองกรณีดังกล่าว จะเป็นตัวเร่ง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย สารขัณฑ์ ตัดสินใจ ที่จะทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อปกป้อง อิสรภาพ ของตัวเองเสียที

……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *