เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (บัดซบ )

เรื่องสั้น เหตุเกิดที่ ม.สารขัณฑ์ (บัดซบ )

5

กระผม มีนา จัน ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ ที่ท่านมีความภักดีเป็นที่สุดต่อนางแต้ม รักษาการอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย  และมีความกล้าหาญชาญชัยหลาย โดยนำผลการประชุมที่ยังไม่ได้รับการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป และนำผลสรุปเฉพาะบางส่วนมาทำรายงานการพิจารณาคำชี้แจงของนางแต้ม เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อศาลอาญาทุจริต  เพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนางแต้มเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และไม่มีอคติ หรือ ลำเอียง คือ ลำเอียงเพราะชอบ ลำเอียงเพราะชัง ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา ลำเอียงเพราะกลัว….

สรุปตรงนี้นิดหนึ่งก่อนว่า นางแต้มนั้นเป็นคนดีเหลือเกิน คือไม่ลำเอียงเพราะชอบหรือชัง เขลาหรือกลัว คือ ตรงเด่ ไม่เอียง  และได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่เถื่อนแล้ว

ทีนี้กลับมาที่ท่านประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ โลก ส็อกสับบายเจียเต? แปลว่า “ท่านสะบายดีหรือ ?” ผมไม่ทราบว่าท่านศึกษากฏหมายหรือเปล่า เพราะตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา  180 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดี ถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดีนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท” ท่านประธานฯ ครับ เงินแสนสี่หมื่นเป็นค่าปรับ สมัยนี้ก็ไม่มากสำหรับบางคน  แต่ที่แน่ๆ จำคุก  7 ปี หรือ สองพันห้าร้อยกว่าวันนั้น นรกแน่นอนครับ  มันจะคุ้มหรือครับ?

“จบหรือยังท่าน มีนา จัน  ว่ามาเสียยาวเลย  ฉันว่า  แกอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่า  นิสัยของเขาเป็นไปตามจิตสัมผัสของฉันนั่นแหละ คือ เขาเป็นคนเก่งกล้า มีความมั่นใจในตัวเองสูง ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเอง ไม่ฟังใคร ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ชอบทะเลาะกับคนใกล้ตัว ตัดสินใจอะไรไม่แน่นอน  มักมีการเปลี่ยนใจอยู่เสมอ ใจเด็ดนักเลงไม่กลัวใคร ยอมหักไม่ยอมงอ เจ้าอารมณ์

ขี้หงุดหงิด บ้าพลัง ให้ระวังถูกหักหลัง”

“เออ! คม  แกดูนิสัยใจคอเขาแม่นนี่   ลองดูนิสัยใจคอฉันหน่อยซิ”

“บัดซบ แปลว่า สิ้นดี มักใช้ประกอบกับคํา โง่  เซ่อ หรือ เซอะ เช่น โง่บัดซบ.” นั่นแหละนิสัยแก 555”

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *