เนียงเสือเหลืองร้าย

long

จิปาถะ
เนียงเสือเหลืองร้าย
เนียงเสือเหลืองร้าย ปรับมาจาก เสือเหลืองอันธพาล ใน ทิปิชาดก. อรรถ. ขุ. ชา. อฏจก. 32/375 มีเรื่องโดยย่อดังนี้ มีลูกแพะตัวหนึ่งหลงฝูง เดินไปเผชิญหน้ากับนางเสือเหลือง ลูกแพะรู้ตัวดีว่าจะต้องตกเป็นอาหารของนางเสือเหลืองอย่างแน่นอน จึงพยายามแก้ไขสถานการณ์ โดยทำใจดีสู้เสือ เดินเข้าไปกล่าวทักทายกับนางเสือเหลืองว่า
“สวัสดีจ้ะคุณป้าเสือ คุณป้าสบายดีหรือจ้ะ วันนี้โชคดีเหลือเกินที่ได้พบคุณป้า แม่เคยบอกว่าเสือเหลืองเป็นสัตว์ที่มีเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอๆ”
นางเสือเหลืองได้ฟังก็รู้ได้ทันที่ว่า เจ้าแพะจอมประจบเพื่อเอาตัวรอด จึงกล่าวกับแพะว่า
“เจ้าเดินมาเหยียบหางเราแล้ว ยังมีหน้ามาเรียกเรา ป้าจ้ะ ป้าจ๋า อีกหรือ อย่ามาประจบเลย เจ้าไม่มีทางรอดหรอก
แพะจึงกล่าวว่า “ป้าจ๋า เราเพิ่งเคยพบกัน และต่างยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วคุณป้าจะมาหาว่าฉันเหยียบหางคุณป้าได้อย่างไร”
นางเสือเหลืองตอบว่า “ เอ้า ! เจ้าไม่รู้รึ หางเสือนั้นยาวพาดไปทุกหนทุกแห่ง ผู้ที่เดินอยู่บนพื้นดินแล้วไม่เหยียบหางเราเป็นไม่มี”
แพะจึงกล่าวว่า “ คุณป้าเสือผู้หางยาว แม่เคยบอกฉันว่า ธรรมดาเสือใจโหดนั้นหางยาวมากและกวาดหางเปะปะทั่วไป ฉันทราบเรื่องนี้ดี ดังนั้น เวลาจะไปไหนมาไหน ฉันเกรงว่าจะเหยียบหางเสือ จึงมักเหาะมาทางอากาศ วันนี้ฉันก็เหาะมา”
นางเสือเหลืองอันธพาลหาเรื่องต่อไปว่า “ถึงแม้นว่าเจ้าจะเหาะมาทางอากาศ แต่ในขณะที่เจ้าเหาะมานั้น ทำให้ เก้ง กวาง เนื้อ อันเป็นอาหารของเราตกใจหนีหายไปหมด ทำให้เราหาอาหารได้ลำบาก เจ้าจึงสมควรตาย”
แพะเห็นหมดทางจึงกล่าวว่า “โธ่ คุณป้าเสือ อย่าทำอันตรายฉันเลย ถ้าฉันเป็นอะไรไป แม่ฉันจะอยู่อย่างไร ใครจะดูแล ขอชีวิตฉันไว้เถิด”
แพะยังไม่ทันพูดจบนางเสือเหลืองก็เข้าตะปบ และขย้ำคอแพะขาดใจตาย
ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “คนชั่วร้ายใจเหี้ยมโหดนั้น จะเอาความดีเข้าไปล่อเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้เขาอ่อนลงได้ เราเรียกว่า คนใจดำ หรือคนใจกระด้าง ธรรมดาผ้าสีดำเป็นสีมืดจะเอาสีขาว แดง เหลือง ไปย้อมสีดำนั้น ย่อมทำไม่ได้ฉันใด คนใจดำอำมหิต ย่อมไม่สามารถกลับเป็นคนใจดีด้วยคำสรรเสริญ เหตุผล หรือข้อความใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้น เมื่อเผชิญหน้ากับคนพาล ก็อย่ามัวไปเสียเวลาปลุกปล้ำด้วยวาทะใดๆ พึงหลีกห่างให้ไกลแสนไกล จึงจะปลอดภัยได้”(สมเด็จพระวันรัต.(2552 :41-42)
…….
อ้างอิง
สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต).(2552) คติชีวิตจากชาดก.กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรวัฒน์