สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ครับ

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ครับ

กระผมรองศาสตราจารย์วิสุทธิ์  ภิญโญวาณิชกะ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้กัลยานมิตรทุกท่าน ที่ติดตามอ่าน จิปาถะ เรื่องสั้น ของผมมาอย่างต่อเนื่อง และตัวละครของผม ซึ่งได้แก่นางแต้ม รักษาการอธิการบดี นายกสภา และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญ คิดอะไรขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคลตลอดปีใหม่และตลอดไป ครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published.