มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

kovit.1

จิปาถะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คุณ Nitirote Suppakritsuwankul แสดงความเห็นมาว่า เคยมีคนตั้งคำถามว่า เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนที่มีวัย 45 ขึ้นไปมีปัญหากัน เกิดอะไรขึ้นกับการศึกษายุคนั้นครับ (เกิดไม่ทัน)

ข้อเขียนวันนี้ไม่ทราบว่าจะตรงกับสิ่งที่คุณ Nitirote อยากรู้หรือไม่ ที่แน่ๆก็คือ ช่วงนั้นพวกเราอยู่ในวัย ราวๆ 45 ,46,47 แทบทั้งนั้น ถ้าไม่ตรงก็ขออภัยครับ
……
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พัฒนามาจาก วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ สังกัดกองการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ของทางราชการ เนื่องจากขณะนั้นประเทศกำลังขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2514
มี นายวิชา อัตศาสตร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ในสมัยที่นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
จากนั้นได้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับจนในปี พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก 14 มิถุนายน 2547
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ได้ทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมบูรณ์ ได้ผลิตบัณฑิต ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถรับใช้สังคมโดยรวมเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง แต่น่าเสียดายที่ในปี 2531 ถึง 2532 ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นในวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ระหว่างอธิการและคณาจารย์ ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่องยาวมาก ขอนำเสนอเป็น ออเดิร์ฟ ดังนี้
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2530 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ รศ.วันชัย วัฒนกุล อาจารย์วิทยาลัยครูเทพสตรี จ. ลพบุรี มาดำรงตำแหน่งแทน ผศ.ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูมหาสารคาม จ. มหาสารคาม
เมื่อ รศ.วันชัย วัฒนกุล เดินทางมารับตำแหน่ง ได้เรียกคณาจารย์ทั้งหมดประชุมเพื่อแถลงนโยบายและกำหนดการสรรหารองอธิการทันที (แต่เดิมใช้วิธีเลือกตั้ง) ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคณาจารย์วิทยาลัยครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่า อาจารย์วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ไม่มีคุณธรรม (สยามรัฐ 25 มค.31)
จากนั้นความขัดแย้งระหว่าง รศ.วันชัย วัฒนกุล อธิการกับคณาจารย์วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งอธิการได้ชี้แจงว่า กรณีอาจารย์กลุ่มหนึ่งประท้วงตนเกี่ยวกับนโยบายภายหลังการเข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ในประเด็นที่ตนสรรหารองอธิการแทนการเลือกตั้งที่เคยมีมาเพราะไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงในวิทยาลัย อันเป็นผลให้อาจารย์บางคนที่ยึดหลักการว่า ใครจะมาลบล้างวิธีการเลือกตั้งไม่ได้ไม่พอใจและกล่าวอีกตอนหนึ่งว่า “ การที่ตนแต่งตั้งผู้มีคุณธรรม 30 คนนั้นเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ที่จะกระจายบุคลากรในคณะวิชาต่างๆ ให้เข้ามาทำงานร่วมกันอันจะทำให้มีความเสมอภาคมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าที่จะทำให้เกิดความหลากหลาย”(สยามรัฐ 6 กพ.31)
อันนี้เป็น ออเดิร์ฟ ถ้าสนใจก็ like มาจะได้เขียนต่อ และถ้าได้เขียนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจะสนุกมาก

ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับข้อเขียนนี้ก็คือ แกนนำสำคัญฝ่ายคณาจารย์ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอธิการ วันชัย วัฒนกุล ก็คือ
รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อดีตอธิการบดี ปัจจุบันประธานชมรมขุมปัญญาราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นที่ปรึกษาด้วย ครับผม

Comments are closed.