ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

kata

จิปาถะ
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ผมคงต้องจบเรื่องคาถาไว้สักระยะหนึ่งก่อนครับ เดี๋ยวแฟน FB จะเบื่อไปเสียก่อน เอาเรื่องอื่นๆ บ้าง เพราะมันเป็นเรื่อง “จิปาถะ” ครับ หากมีโอกาสก็จะกลับมาเขียนเรื่องคาถาใหม่
สำหรับ วันนี้จะขอทบทวนคาถาที่ได้นำเสนอไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากคาถาเป็นเรื่องที่ต้องจดจำและต้องทบทวนอยู่เสมอๆ คาถาบางคาถาก็ต้องนำมาใช้อยู่เสมอ เช่น คาถา เม กะ มุ อุ หรือ คาถาพรหมวิหาร 4 โดยเฉพาะ ความเมตตา เพราะเมื่อเราฝึกให้มีใจเมตตาแล้ว การเอื้ออาทรต่อกันก็จะเกิดขึ้น การแบ่งปันก็จะตามมา จะมีแต่ความงดงามและดีไปทุกอย่าง การมีเมตตาธรรมจะทำให้เราเห็นอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะเลย แต่ถ้ามืดบอดเสียแล้ว ให้ตะโกนบอกให้คอยาวเหมือนไก่ขันทุกเช้า ก็ป่วยการ ทั้งนี้เพราะเขาขาดมงคลข้อ “ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา ความเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในกาลก่อน”(.ท.ธีรานันท์.29) ดังนั้น อย่าไปสนใจ เขาสมควรที่จะต้องไปลงนรกหมกไหม้อย่างแน่นอนครับ
คาถาที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วมีดังนี้ ครับ
1. คาถาหัวใจเปรต ทุ สะ นะ โส (www.wisut.net/short-story หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน จดหมายจากพ่อ 3
2. คาถาหัวใจพรหมวิหาร เม กะ มุ อุ (www.wisut.net/short-story หัวใจเปื้อนชอล์ก ตอน จดหมายจากพ่อ )
3. คาถาหัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ (www.wisut.net/wisut-post/ปีใหม่ 2558)
4. คาถาหัวใจสรณาคมน์ มิ (www.wisut.net/wisut-post/คาถา-มิ)
5. คาถาหัวใจสรณาคมน์ พุทธสังมิ(www.wisut.net/wisut-post/หัวใจคาถาพุทฺธสํมิ)
6. คาถาหัวใจพระรัตนตรัย อิ สวา สุ(www.wisut.net/wisut-post/)
7. คาถาหัวใจพระพุทธคุณ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ (www.wisut.net/wisut-post/)
จงเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
……….
ท.ธีรานันท์.(2549)สวดมนต์สิบสองตำนานแปล (ฉบับสหธรรมิก).พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ดวงแก้ว.
www.wisut.net

 

Comments are closed.