จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (นางหมา)

วันพฤหัสบดีที่ 22  เมษายน  2564

จิปาถะ : เรื่องสั้น โจรปล้มเงินเดือน (นางหมา)

22

มีนา จัน บอกคม หักศอกว่า  “นางแต้ม รักษาการอธิการบดี(เถื่อน) มหาวิทยาลัยสารขัณฑ์ “จะรอดคุก คือไม่ติดคุก”

“ไอ้บ้า! มาไม้ไหนอีกล่ะ เรื่องนี้ฉันไม่อยากฟัง”

“คม หักศอก แกอย่ามีอคติ 4 หรือ ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะชัง ลำเอียงเพราะหลง หรือลำเอียงเพราะกลัว”

“เรื่องลำเอียงนะ ฉันรู้แล้ว แต่เรื่องนางแต้มรอดคุกนี่ ฉันรับไม่ได้ แต่…เอ้า! ฟังก็ได้ ว่ามาซิ” คม หักศอก ทำท่าไม่ค่อยสบอารมณ์

มีนา จัน อธิบายว่า “เหตุที่นางแต้มจะรอดคุก ก็เพราะพฤติกรรมของนางนั้น เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นคนวิกลจริต จิตบกพร่องหรือเป็นบ้า เช่น แอบอ้างรักษาการอธิการบดีอยู่ถึง 4 ปี ไม่บ้าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65  บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดกระทำความผิด ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น

วรรคสอง  แต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

“ว้า! แบบนี้นางแต้มก็รอดคุกซิ”

“แต่จะรอดคุกได้ ก็ไม่ง่ายนักหรอกนะจะบอกให้ เพราะจะเป็นคนบ้าได้นั้น ต้องสามารถทำอะไรที่คนปกติทำไม่ได้”

“เช่นอะไรล่ะ?” คม หักศอก ถาม

“เช่น กินขี้ ตัวเอง อย่างนี้น่าจะบ้าแน่นอน แต่นั่นแหละ คนบ้าจะต้องมีประวัติการรักษา เช่น เคยหรือเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น พนักงานสอบสวนอาจจะพิจารณาสั่งไม่ดำเนินคดีก็ได้ ..

ฉะนั้น ถ้านางแต้มพิสูจน์ได้ว่าบ้าจริง ก็จะรอดคุก แต่พวกเราอาจจะโดนคุก 1 เดือน ในข้อหา “ปล่อยปะละเลย”

“เอ้า! ทำไมเป็นงั้นไป  ผิดอาญา มาตรา ไหนล่ะ ว่ามาซิ?”

“มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย “ปล่อยปะละเลย”ให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

“ไอ้บ้า อาญา ม.377 เขาใช้กับสัตว์ร้าย เช่น เลี้ยงหมาไว้แล้วปล่อยให้ไปกัดชาวบ้านต่างหาก แก่ก็ว่าส่งเดชไปได้”

“งั้นขอโทษ ฉันสับสน นึกว่าเรากำลังคุยกันเรื่องนางหมา”

“คลายเครียดหน่อยนะครับวันนี้ เดี๋ยวจิบ้า”

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *